Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
21.12.2018 13:55
 
MPO MPO 85328/18/01140/0100 pr_ALBSB7LGTBHR.docx
29 kB
20.12.2018 15:56
 
UOOU uoou-10273/18
20.12.2018 15:43
 
ČMKOS ČMKOS-LR-183/2018/168/18 pd_ALBSB7MK9U81.doc
274 kB
20.12.2018 15:36
 
KVOP KVOP-54324/2018/S pd_KORNB7MK4VTJ.docx
pr_KORNB7MK4VTJ.docx
65 kB
69 kB
20.12.2018 15:03
 
MŽP MZP/2018/110/2939 pd_KORNB7MJGXUE.docx
pr_KORNB7MJGXUE.doc
301 kB
38 kB
20.12.2018 14:53
 
kr-moravskoslezsky MSK 1064106/2018 pd_KORNB7MJAWQQ.docx
127 kB
20.12.2018 14:07
 
MV MV-137841/LG-2018 pr_KORNB7MH8YJC.docx
37 kB
20.12.2018 12:59
 
NSOUD Sleg 99/2018 pd_ALBSB7MG2JPR.rtf
pr_ALBSB7MG2JPR.docx
358 kB
25 kB
20.12.2018 09:05
 
MK MK-S 14057/2018 OLP pr_ALBSB7JDGWKR.docx
18 kB
19.12.2018 16:39
 
kr-stredocesky OLP/JPS pr_KORNB7LLD8KF.docx
25 kB
doporučující připomínky
19.12.2018 13:59
 
praha-city S-MHMP1906926/2018 pr_KORNB7LH980G.docx
14 kB
19.12.2018 13:06
 
ÚVČR 38108/2018-KOM pr_ALBSB7LG7XCM.doc
176 kB
19.12.2018 13:04
 
MPSV MPSV-2018/235602
19.12.2018 12:31
 
kr-karlovarsky 2972/LP/18
19.12.2018 09:55
 
MŠMT MSMT-38585/2018-1 pd_KORNB7FEV6H0.docx
pr_KORNB7FEV6H0.doc
33 kB
81 kB
19.12.2018 09:39
 
ÚVČR 38107/2018-POU
18.12.2018 18:27
 
MF MF-28911/2018/1404-4 pr_ALBSB7KNGF81.docx
21 kB
18.12.2018 17:45
 
MD 274/2018-510-LV/2 pd_ALBSB7EJV9Y7.doc
48 kB
18.12.2018 10:50
 
ASO 97/2018 pd_KORNB7KDJQQW.doc
48 kB
18.12.2018 10:24
 
NKÚ 129/18-NKU140/754/18 pd_KORNB7KD2L9R.pdf
240 kB
18.12.2018 10:12
 
kr-jihomoravsky JMK 163 394/2018 Bez připomínek Milan Vojta, MBA, M.A., v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
17.12.2018 16:40
 
kr-kralovehradecky KUKHK-39937/OP/2018
17.12.2018 16:40
 
kr-jihocesky KUJCK 152336/2018
17.12.2018 16:37
 
MO MO 343907/2018-1322 pd_ALBSB7JLBKYX.docx
pr_ALBSB7JLBKYX.docx
17 kB
14 kB
17.12.2018 16:30
 
kr-ustecky 564/LP/2018 pr_ALBSB7JL7KQZ.doc
78 kB
17.12.2018 14:30
 
MZV 140703/2018-OPL pd_KORNB7ECW4O1.doc
pr_KORNB7ECW4O1.doc
46 kB
46 kB
17.12.2018 11:01
 
Komora-ČLK 6477/2018
17.12.2018 09:28
 
kr-zlinsky 81405//2018 pr_KORNB7JBXWQC.docx
26 kB
14.12.2018 16:30
 
MMR 52279/2018-31 pd_KORNB7FL7KJS.pdf
pr_KORNB7FL7KJS.docx
171 kB
21 kB
14.12.2018 14:59
 
MSP MSP-600/2018-LO-SP pr_ALBSB7FHYROB.doc
35 kB
14.12.2018 13:50
 
MZE Č.j. 68904/2018-MZE-12153 pd_KORNB7DJ83GS.docx
pr_KORNB7DJ83GS.docx
46 kB
36 kB
13.12.2018 08:05
 
BIS 2205/2018-BIS-1
11.12.2018 09:04
 
kr-olomoucky KUOK 126870/2018
10.12.2018 15:34
 
kr-liberecky MZDR 48329/2018/LEG
7.12.2018 14:26
 
ČNB 2018/138817/CNB/001
4.12.2018 15:26
 
Hrad KPR 6868/2018 pd_KORNB75JXRXF.pdf
29 kB
26.11.2018 12:51
 
kr-pardubicky KrÚ 79035/2018
26.11.2018 12:34
 
NSSOUD Sleg 1/2018
23.11.2018 10:00
 
HKČR sine
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
20.3.2019 09:12 ÚVČR 43/19 st_ALBSBAFBJWS8_01.pdf
st_ALBSBAFBJWS8_02.docx
stp_ALBSBAFBJWS8.docx
261 kB
38 kB
37 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk