Identifikace materiálu
Čj. OVA 43/19 PID ALBSB6NJ7KX1
Čj. předkladatele 48329/2018/LEG Datum autorizace 22.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním.
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova náhrada škody; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví; Občanské právo/Náhrada újmy a bezdůvodné obohacení
Důvod předložení V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) a stále častěji napadaným odškodňovacím schématem v České republice v případě odpovědnosti za tzv. povinná očkování, je nutno revidovat stávající odškodňovací mechanismus, kdy právní odpovědnost za újmu na zdraví vzniklou v důsledku povinného očkování nesli poskytovatelé zdravotních služeb na základě aplikace ustanovení § 421a občanského zákoníku z roku 1964 (zákon č. 40/1964 Sb.).
Popis Navrhuje se, aby újmu na zdraví, která je důsledkem podstoupení povinného očkování, odčinil stát.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.4.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 25.3.2019 Číslo Sněmovního tisku 451 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 198 ze dne 25.3.2019
Znění PDF
DOC
(126 kB)
(168 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.11.2018 – 20.12.2018 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , BIS , ČMKOS , ČNB , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SPČR , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBAUB2YGN.doc 22 kB 2.4.2019
Materiál ma_KORNBAUB2YGN.docx 96 kB 2.4.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBAUB2YGN.docx 37 kB 2.4.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBAUB2YGN.docx 17 kB 2.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBAUB2YGN.docx 157 kB 2.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk