Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
15.11.2018 20:31
 
SPCR 77/2018 pr_KORNB6JQW2JL.docx
50 kB
15.11.2018 16:10
 
MF MF-27042/2018/7101-6 pr_KORNB6JKT5A7.docx
42 kB
15.11.2018 14:34
 
MPO MPO 81337/18/21100/01000 pr_KORNB6GKKYUH.docx
32 kB
15.11.2018 14:12
 
MV MV-129153/LG-2018 pr_KORNB6JHGJ6L.docx
34 kB
14.11.2018 11:19
 
UOOU UOOU-09928/18-3 pr_ALBSB6HE526L.docx
40 kB
13.11.2018 11:57
 
HKČR 143/6000/2018 pr_ALBSB6GEV61X.doc
414 kB
pripominkovani@komora.cz
13.11.2018 09:06
 
MSP MSP-563/2018-LO-SP pr_ALBSB6GBGXJ5.doc
38 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk