Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
21.11.2018 14:49
 
MK MK-S 12770/2018 OLP
20.11.2018 16:07
 
kr-ustecky 521/LP/2018
20.11.2018 15:54
 
ČMKOS ČMKOS-LR-157/2018/147/18 pd_KORNB6PKGZQQ.doc
276 kB
20.11.2018 15:07
 
kr-karlovarsky 2663/LP/18
20.11.2018 14:53
 
kr-jihocesky KUJCK 141432/2018
20.11.2018 14:08
 
ÚVČR 34795/2018-BRS
20.11.2018 12:15
 
MŽP MZP/2018/110/2591 pd_ALBSB6PF77K4.docx
pr_ALBSB6PF77K4.doc
301 kB
38 kB
20.11.2018 10:38
 
MV MV-125957/LG-2018 pr_KORNB6PCC65K.docx
34 kB
zásadní připomínky
20.11.2018 10:26
 
ÚOHS ÚOHS-L0195/2018/NV-34040/2018/440/LRy pd_KORNB6PD445V.pdf
429 kB
20.11.2018 09:03
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/18
19.11.2018 16:58
 
UZSI sine
19.11.2018 16:29
 
kr-stredocesky OLP/JPS
19.11.2018 15:34
 
MO MO 308106/2018-1322 pd_KORNB6NK26YK.docx
pr_KORNB6NK26YK.docx
44 kB
15 kB
19.11.2018 15:18
 
ÚVČR 34797/2018-kom pr_KORNB6NJSUJ6.doc
147 kB
19.11.2018 13:23
 
UOOU UOOU-09775/18-3 pr_ALBSB6NGJQFX.docx
25 kB
19.11.2018 12:57
 
MD 245/2018-510-LV/2 pd_ALBSB6F9XTC5.doc
pr_ALBSB6F9XTC5.docx
50 kB
23 kB
19.11.2018 10:33
 
HKČR sine
19.11.2018 10:33
 
MPO MPO 78974/18/31300/01000 pr_KORNB6GK73SA.docx
29 kB
19.11.2018 08:58
 
MPSV MPSV-2018/218223-51
16.11.2018 13:38
 
kr-kralovehradecky KUKHK-34249/OP/2018
16.11.2018 13:19
 
kr-moravskoslezsky MSK 152519/2018 pd_KORNB6KGGFGK.docx
127 kB
16.11.2018 12:09
 
kr-jihomoravsky JMK 152 637/2018 Bez připomínek Milan Vojta, MBA, M.A., v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
16.11.2018 12:08
 
NKÚ 129/18-NKU140/682/18 pd_KORNB6KF3NLB.pdf
278 kB
16.11.2018 09:02
 
MZE 62564/2018-MZE-12153 pd_KORNB6HD6DIA.docx
pr_KORNB6HD6DIA.docx
42 kB
27 kB
Uplatňujeme také zásadní připomínky.
15.11.2018 16:02
 
MF MF-26801/2018/1404-5 pr_KORNB6GK592J.docx
17 kB
15.11.2018 15:23
 
MMR 48570-2018-31 pd_KORNB6JJVHE7.pdf
pr_KORNB6JJVHE7.docx
198 kB
21 kB
15.11.2018 09:50
 
MSP MSP-547/2018-LO-SP pr_ALBSB6JBRNYW.doc
37 kB
15.11.2018 09:22
 
kr-zlinsky 76221/2018
14.11.2018 14:50
 
ČBÚ 34482/2018-ČBÚ
14.11.2018 12:46
 
kr-liberecky MZDR 42138/2018
14.11.2018 10:35
 
praha-city MHMP1797247/2018 pd_KORNB6HD9SUB.pdf
pr_KORNB6HD9SUB.docx
615 kB
15 kB
13.11.2018 13:18
 
MŠMT MSMT-34590/2018
13.11.2018 11:51
 
Komora-ČLnK 181113/1
12.11.2018 10:41
 
kr-olomoucky KUOK 116433/2018 pd_KORNB6FCHT2S.doc
pr_KORNB6FCHT2S.doc
116 kB
68 kB
9.11.2018 13:18
 
MZV 137113/2018-OPL pd_ALBSB6ABR7JG.doc
46 kB
8.11.2018 14:28
 
BIS 1995/2018-BIS-1
7.11.2018 14:25
 
NBÚ 7221/2018-NBÚ/80
7.11.2018 09:35
 
ČSÚ CSU-03281/2018-01 184 LO
2.11.2018 13:27
 
UZSVM 0211/2018-SBE
1.11.2018 09:08
 
kr-pardubicky KrÚ 73412/2018
31.10.2018 10:39
 
Komora-ČSK CSK_LEG_178_18

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk