Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
9.11.2018 09:41
 
MF MF-25425/2018/1401-3
8.11.2018 15:12
 
MPO MPO 76696/11100/01000
8.11.2018 11:46
 
ČMKOS ČMKOS-LR-153/2018/138/18 pd_KORNB6BEN5G5.doc
pr_KORNB6BEN5G5.doc
274 kB
34 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
21.11.2018 09:10 ÚVČR 1001/18 st_ALBSB6QBLEGG.pdf
245 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk