Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
11.7.2018 10:24
 
MPSV MPSV-2018/117226-51
4.7.2018 16:50
 
UZSČR 18096 pr_KORNB2CKEKW9.docx
43 kB
3.7.2018 23:45
 
Komora-ČSK LEG_CSK_165_18 pr_ALBSB2BTHQ2C.docx
117 kB
3.7.2018 15:26
 
ÚVČR 19297/2018-KOM pr_ALBSB2BHS2JQ.doc
162 kB
3.7.2018 15:15
 
MPO MPO 42505/18/31200/01000 pr_ALBSB26EEN3Q.docx
30 kB
3.7.2018 14:54
 
MŽP MZP/2018/110/1260
3.7.2018 12:42
 
MZV 118563-6/2018-OPL pd_ALBSB25FDX08.doc
38 kB
3.7.2018 11:59
 
MV MV-67913-10/LG-2018 pr_KORNB2BDMUON.docx
23 kB
3.7.2018 11:51
 
kr-karlovarsky 1350/LP/18
3.7.2018 10:23
 
HKČR 93/6000/2018 pr_KORNB2BBUKFE.doc
424 kB
pripominkovani@komora.cz
3.7.2018 09:39
 
kr-kralovehradecky KUKHK-22203/OP/2018
3.7.2018 07:51
 
Komora-ČLK 3675/2018 pr_KORNB2B8VMU7.doc
70 kB
2.7.2018 18:58
 
MŠMT MSMT-19282/2018 pd_ALBSB25DB67Z.docx
pr_ALBSB25DB67Z.doc
33 kB
61 kB
2.7.2018 16:09
 
kr-jihomoravsky JMK 84 964/2018 Bez připomínek Milan Vojta, MBA, M.A., v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
2.7.2018 16:03
 
NÚKIB 1367/2018-NÚKIB-E/210
2.7.2018 15:31
 
Komora-ČLnK 180702/1 pr_ALBSB2AHV2KI.docx
29 kB
2.7.2018 14:38
 
MF MF-15907/2018/1404-4 pd_KORNB2AGTPZJ.docx
pr_KORNB2AGTPZJ.docx
34 kB
25 kB
2.7.2018 14:14
 
UOOU UOOU-01949/18-15 pr_ALBSB2AGCY4C.docx
25 kB
2.7.2018 13:54
 
AMSP sine
2.7.2018 13:11
 
BIS 1206/2018-BIS-1 pr_KORNB2AF5F8L.doc
60 kB
2.7.2018 11:31
 
ÚVČR 19299/2018-OPE
2.7.2018 10:52
 
MO MO 180927/2018-1322
29.6.2018 17:42
 
SPCR 48/2018 pr_ALBSB27LECVE.docx
48 kB
29.6.2018 15:12
 
MZE 35112/2018-MZE-12153 pd_KORNB25HGDKY.docx
pr_KORNB25HGDKY.docx
57 kB
33 kB
29.6.2018 12:38
 
kr-moravskoslezsky MSK 88102/2018 pr_KORNB27EGMKO.docx
129 kB
29.6.2018 10:15
 
MK MK-S 6856/2018 OLP
29.6.2018 07:02
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/18
28.6.2018 16:23
 
SMOČR 316/18 pd_ALBSB26JQEDN.pdf
pr_ALBSB26JQEDN.docx
41 kB
17 kB
28.6.2018 15:52
 
MD 134/2018-510-LV/2 pd_ALBSB25DXV5K.doc
pr_ALBSB25DXV5K.docx
50 kB
26 kB
28.6.2018 08:12
 
kr-zlinsky 40859/2018
26.6.2018 16:33
 
MMR 29123/2018-31 pd_KORNB24K3MM3.pdf
169 kB
26.6.2018 16:01
 
MSP MSP-295/2018-LO-SP pr_ALBSB24CFMXM.doc
38 kB
26.6.2018 14:52
 
ČMKOS ČMKOS-LR-092/2018/080/18 pd_KORNB24H52RO.doc
275 kB
26.6.2018 12:23
 
kr-olomoucky KUOK 67163/2018
26.6.2018 11:02
 
praha-city MHMP 942098/2018 pd_KORNB24CLRSY.pdf
pr_KORNB24CLRSY.docx
629 kB
12 kB
26.6.2018 09:33
 
ÚOHS ÚOHS-L0107/2018/NV-18726/2018/440/LRy pd_KORNB24AVB05.pdf
pr_KORNB24AVB05.docx
377 kB
14 kB
21.6.2018 13:32
 
kr-liberecky MZDR 23983/2018
18.6.2018 14:06
 
kr-stredocesky OLP/JPS
13.6.2018 09:44
 
kr-pardubicky KrÚ 42817/2018
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
4.10.2018 13:28 ÚVČR 783/18 st_KORNB58FFNOH.pdf
stp_KORNB58FFNOH.docx
242 kB
68 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk