Identifikace materiálu
Čj. OVA 783/18 PID ALBSAZN8BAGF
Čj. předkladatele 23983/2018 Datum autorizace 12.6.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů - lékový záznam pacienta
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova veřejné zdraví; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018
Popis Návrh zákona zakotvuje nadstavbovou funkcionalitu systému povinné elektronické preskripce – tzv. lékový záznam pacienta. Umožní se tak lékařům a lékárníkům při poskytování zdravotních služeb nahlížet, na základě vysloveného (ne)souhlasu pacienta na údaje o pacientovi předepsaných a vydaných léčivých přípravcích. Návrh zákona též zakotvuje informační systém eRecept a provádí nezbytnou úpravu systému předepisování a výdeje tak, aby reflektoval éru povinné elektronické preskripce.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.10.2018 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 10.10.2018 Číslo Sněmovního tisku 302 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 642 ze dne 10.10.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(166 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.6.2018 – 3.7.2018 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa AMSP , Asociace-kraju , ČMKOS , HKČR , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NÚKIB , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB5EC9BJO.docx 13 kB 10.10.2018
Materiál ma_ALBSB5EC9BJO.docx 96 kB 10.10.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSB5EC9BJO.docx 570 kB 10.10.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSB5EC9BJO.docx 84 kB 10.10.2018
Průvodní dopis pd_ALBSB5EC9BJO.docx 156 kB 10.10.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk