Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
13.6.2018 16:05
 
MPSV MPSV-2018/110300-51 pr_KORNAZNBRGKF.docx
26 kB
13.6.2018 15:37
 
MF MF-14786/2018/7101-4 pd_KORNAZPHXDF7.docx
pr_KORNAZPHXDF7.docx
32 kB
16 kB
13.6.2018 15:17
 
ČNB 2018/070257/CNB/001 pr_KORNAZPHLF7D.doc
54 kB
13.6.2018 14:30
 
MV MV-63267-7/LG-2018 pr_KORNAZP9TMDN.docx
32 kB
13.6.2018 09:16
 
MZV 117030-5/2018-OPL pd_ALBSAZMCQ838.doc
pr_ALBSAZMCQ838.doc
41 kB
41 kB
13.6.2018 09:13
 
MPO MPO 40015/18/21100/01000 pr_KORNAZJFXE2A.docx
29 kB
13.6.2018 08:23
 
MŠMT MSMT-17453/2018-1 pr_KORNAZN9Y9Q4.docx
33 kB
12.6.2018 16:13
 
MO MO 161105/2018-1322 pd_KORNAZNJP208.docx
pr_KORNAZNJP208.docx
17 kB
15 kB
11.6.2018 14:42
 
MSP MSP-280/2018-LO-SP pr_ALBSAZMGVP4V.doc
32 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk