Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
29.5.2018 09:27
 
MO MO 149033/2018-1322
28.5.2018 16:08
 
MŽP MZP/2018/110/1076
28.5.2018 16:02
 
MV MV-58105/LG-2018 pr_KORNAZ7GXE4V.docx
31 kB
28.5.2018 15:46
 
ÚVČR 16872/2018-OPR
28.5.2018 15:09
 
MF MF-13833/2018/1903-4 pd_KORNAZ7HF717.docx
pr_KORNAZ7HF717.docx
35 kB
26 kB
28.5.2018 14:51
 
MK MK-S 5854/2018 OLP pr_ALBSAZ4A5UB9.docx
18 kB
28.5.2018 13:45
 
ERU 05109-2/2018-ERU pd_KORNAZ7EMV13.pdf
pr_KORNAZ7EMV13.docx
41 kB
16 kB
28.5.2018 11:13
 
HKČR 68/6000/2018 pr_KORNAZ7CU4LO.doc
411 kB
pripominkovani@komora.cz
28.5.2018 10:59
 
MZD 21418/2018/LEG
28.5.2018 10:06
 
MD 108/2018-510-LV/2 pd_ALBSAZ3J9ZAR.doc
48 kB
28.5.2018 09:10
 
MZV 115138-5/2018-OPL pd_ALBSAZ4GPAW7.doc
48 kB
28.5.2018 08:46
 
MŠMT MSMT-14720/2018
28.5.2018 08:21
 
MPSV MPSV-2018/101838-51
25.5.2018 15:56
 
MMR 25790/2018-31 pd_KORNAZ4JCR6F.pdf
181 kB
25.5.2018 12:34
 
MZE Č.j. 29999/2018-MZE-12153 pd_KORNAZ4C4PS5.docx
47 kB
24.5.2018 14:23
 
ČNB 2018/065752/CNB/001
24.5.2018 08:48
 
MSP MSP-249/2018-LO-SP
23.5.2018 13:14
 
ÚVČR 16871/2018-KOM pr_ALBSAZ2F7Q1D.doc
144 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk