Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
29.5.2018 15:24
 
ÚVČR 15130/2018-OKT
29.5.2018 15:04
 
ČTU ČTÚ-26 867/2018-606 pd_ALBSAZ8H7K35.docx
pr_ALBSAZ8H7K35.doc
30 kB
147 kB
29.5.2018 14:48
 
MŽP MZP/2018/110/944 pd_ALBSAZ8GZGFC.docx
pr_ALBSAZ8GZGFC.doc
300 kB
32 kB
29.5.2018 14:09
 
MV MV-50977/LG-2018 pr_KORNAZ8FXNEM.docx
32 kB
29.5.2018 09:58
 
HKČR 69/6000/2018 pr_KORNAZ8BD6N8.doc
436 kB
pripominkovani@komora.cz
28.5.2018 15:38
 
ÚOHS ÚOHS-L0080/2018/NV-15185/2018/440/LRy pd_KORNAZ7HZN05.pdf
pr_KORNAZ7HZN05.docx
404 kB
23 kB
+ doporučující
28.5.2018 15:20
 
MŠMT MSMT-12588/2018
28.5.2018 14:47
 
MK MK-S 5195/2018 OLP pr_ALBSAZ49PEH6.docx
18 kB
25.5.2018 13:21
 
MF MF-12519/2018/7001-2 pd_KORNAZ4FB5MQ.docx
pr_KORNAZ4FB5MQ.docx
35 kB
24 kB
25.5.2018 13:02
 
MPSV MPSV-2018/90073-51
25.5.2018 12:48
 
MZV 112830-8/2018-OPL pd_ALBSAZ2HWWXL.doc
39 kB
25.5.2018 10:50
 
ÚVČR 15131/2018-KOM pr_KORNAZ4CDLJ7.docx
131 kB
24.5.2018 14:30
 
RRTV RRTV/2018/382/koz pr_KORNAZ3GNBCR.docx
132 kB
24.5.2018 09:36
 
MSP MSP-232/2018-LO-SP pr_ALBSAZ2H6XWR.doc
27 kB
23.5.2018 17:19
 
MD 98/2018-510-LV/3 pd_ALBSAYZ9QV33.doc
48 kB
22.5.2018 13:56
 
MO MO 142145/2018-1322
22.5.2018 11:51
 
MZE 26312/2018-MZE-11150 pd_ALBSAYZDHVRF.docx
43 kB
21.5.2018 14:36
 
MMR 23579/2018-31 pd_KORNAYYGSV33.pdf
176 kB
17.5.2018 09:27
 
MZD 19366/2018/LEG
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
22.8.2018 12:03 ÚVČR 637/18 st_KORNB3VDSDH1.pdf
stp_KORNB3VDSDH1.docx
249 kB
121 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk