Identifikace materiálu
Čj. OVA 637/18 PID ALBSAY8BVTD3
Čj. předkladatele MPO 27887/18/61700/01000 Datum autorizace 7.5.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ve standardu DVB-T na zemské digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 (nařízení vlády o technickém plánu přechodu na DVB-T2)
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova rozhlasové a televizní vysílání; telekomunikace
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Mediální právo (tisk; rozhlas; televize; internet)
Důvod předložení Čl. II bodu 1 zákona č. 252/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 438/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
Popis Technický plán přechodu je součástí skupiny právních předpisů a dalších opatření zajišťující uvolnění rádiových kmitočtů tzv. pásma 700 MHz, které se dosud využívá pro zemské digitální televizní vysílání, za účelem rozvoje vysokorychlostních mobilních datových sítí. S ohledem na menší rozsah kmitočtového spektra určeného pro zemské digitální televizní vysílání po 30. červnu 2020 se přechází na spektrálně efektivnější formát televizního vysílání ve standardu DVB-T2.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.9.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 29.8.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 549 ze dne 29.8.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(163 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.5.2018 – 29.5.2018 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČTÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RRTV , SPČR , ÚOHS , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB49HRXNY.docx 82 kB 6.9.2018
Průvodní dopis pd_KORNB49HRXNY.docx 490 kB 6.9.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk