Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
28.5.2018 15:48
 
MŽP MZP/2018/110/841
28.5.2018 15:42
 
ÚVČR 14058/2018-OPR
28.5.2018 15:18
 
MŠMT MSMT-11814/2018-1 pd_ALBSAZ38QE7R.docx
pr_ALBSAZ38QE7R.doc
33 kB
66 kB
28.5.2018 14:42
 
MK MK-S 4909/2018 OLP
28.5.2018 14:25
 
MV MV-48072/LG-2018 pr_KORNAZ7EX5GJ.docx
30 kB
28.5.2018 13:34
 
NSZ 1 SL 334/2018-14 pr_ALBSAZ7FL98C.doc
82 kB
28.5.2018 11:29
 
MPO MPO 30834/18/21100/01000 pr_KORNAZ2AZC5Y.docx
28 kB
28.5.2018 09:15
 
ÚVČR 14057/2018-KOM pr_ALBSAZ7AJEAF.doc
174 kB
25.5.2018 13:13
 
MF MF-11909/2018/7101-4 pd_KORNAZ4F6FNO.docx
35 kB
25.5.2018 13:05
 
MPSV MPSV-2018/83748-51 pr_KORNAYZDDVAD.docx
31 kB
25.5.2018 12:57
 
MZV 111667-8/2018-OPL pd_ALBSAZ2HH9PC.doc
pr_ALBSAZ2HH9PC.doc
47 kB
47 kB
25.5.2018 12:02
 
KZPS 30273 pr_KORNAZ4DSA7S.docx
180 kB
25.5.2018 09:28
 
UZSČR 18057 pr_KORNAZ4ASASO.docx
31 kB
23.5.2018 16:56
 
MMR 22228/2018-31 pd_KORNAZ2KHTWM.pdf
191 kB
22.5.2018 10:43
 
MO MO 136975/2018-1322 pd_KORNAYZC94NM.docx
pr_KORNAYZC94NM.docx
16 kB
12 kB
22.5.2018 10:22
 
MZE 23936/2018-MZE-12153 pd_KORNAYUG4FPD.docx
pr_KORNAYUG4FPD.docx
42 kB
25 kB
21.5.2018 15:28
 
MZD 18059/2018/LEG pr_KORNAYYHSTEW.docx
19 kB
4.5.2018 13:39
 
MD 90/2018-510-LV/2 pd_ALBSAY8LAC7M.doc
49 kB
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
13.9.2018 08:31 ÚVČR 634/18 st_KORNB4K9NDNJ.pdf
stp_KORNB4K9NDNJ.docx
247 kB
36 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk