Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
9.4.2018 23:19
 
MPSV MPSV-2018/62317-51 pr_ALBSAXKD52BY.doc
49 kB
9.4.2018 14:58
 
MMR 17480/2018-31 pd_KORNAXNH7U4O.pdf
pr_KORNAXNH7U4O.docx
975 kB
33 kB
9.4.2018 14:43
 
MV MV-36698/LG-2018 pr_KORNAXNAKPBR.docx
33 kB
9.4.2018 13:15
 
UOOU UOOU-03463/18-5 pd_KORNAXNF7VB2.pdf
pr_KORNAXNF7VB2.docx
167 kB
34 kB
9.4.2018 10:16
 
ÚVČR - KOM 13100/18 pr_ALBSAXNBQLOT.doc
150 kB
6.4.2018 16:09
 
MF MF-8782/2018/7101-7 pr_KORNAXKJLT5P.docx
35 kB
6.4.2018 15:39
 
MSP MSP-155/2018-LO-SP pr_KORNAXKHZSPX.doc
32 kB
5.4.2018 11:29
 
KZPS 30234 pr_KORNAXJD5LTT.docx
174 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk