Identifikace materiálu
Čj. OVA 292/18 PID ALBSAX997M01
Čj. předkladatele 13100/18 Datum autorizace 27.3.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jiřího Miholy, Jana Čižinského, Víta Kaňkovského, Pavla Bělobrádka, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 131)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova osobní údaje
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zúžit definici veřejného subjektu podle nařízení 2016/679/EU (GDPR) a umožnit neukládat sankce podle tohoto nařízení EU orgánům veřejné moci a veřejným subjektům
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.4.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 18.4.2018 Číslo Sněmovního tisku 131 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 240 ze dne 18.4.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(140 kB)
(64 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.3.2018 – 9.4.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MMR , MPSV , MSP , MV , ÚOOÚ
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAXX9SNFI.doc 24 kB 18.4.2018
Stanovisko st_ALBSAXX9SNFI.doc 64 kB 18.4.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk