Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
4.4.2018 11:48
 
MK MK-S 2225/2018 OLP pr_ALBSAXACYUW7.docx
17 kB
3.4.2018 16:10
 
NÚKIB 742/2018-NÚKIB-E/210 pd_ALBSAXGHWNEP.pdf
pr_ALBSAXGHWNEP.docx
472 kB
18 kB
3.4.2018 16:07
 
GIBS GI-782-3/ČJ-2018-840113-A pr_KORNAXGJKAGD.doc
2929 kB
3.4.2018 15:52
 
ČMKOS ČMKOS-LR-047/2018/029/18 pd_KORNAXGJA5SX.doc
pr_KORNAXGJA5SX.doc
274 kB
32 kB
3.4.2018 15:46
 
ÚVČR - VÚV 7599/2018-OPR pd_KORNAXGHG2Y5.doc
pr_KORNAXGHG2Y5.doc
86 kB
48 kB
3.4.2018 15:45
 
MZV 104397-8/2018-OPL pd_ALBSAXBBZD5A.doc
pr_ALBSAXBBZD5A.doc
44 kB
44 kB
3.4.2018 15:17
 
MŽP MZP/2018/110/299 pd_KORNAXGHKXI8.pdf
pr_KORNAXGHKXI8.doc
98 kB
34 kB
3.4.2018 15:17
 
kr-karlovarsky 475/LP/18 pr_ALBSAXGHKQXM.doc
204 kB
3.4.2018 14:38
 
SPCR GŘ/SHP/2018
3.4.2018 14:28
 
BIS 731/2018-BIS-1 pr_KORNAXGGM6XC.doc
71 kB
3.4.2018 13:54
 
kr-moravskoslezsky MSK 37796/2018 pd_KORNAXGFYBAS.docx
127 kB
3.4.2018 13:51
 
MO MO 92429/2018-1322 pd_KORNAXGFW9JP.docx
pr_KORNAXGFW9JP.docx
17 kB
15 kB
3.4.2018 13:23
 
ÚVČR - KOM 7601/2018-KOM pr_KORNAXGFCYZ6.doc
148 kB
3.4.2018 12:44
 
MPSV MPSV-2018/44850-51 pr_KORNAX9D2QKL.docx
23 kB
3.4.2018 11:07
 
HKČR 39/6000/2018 pr_KORNAXGCQC9V.doc
438 kB
pripominkovani@komora.cz
3.4.2018 11:06
 
MZD 9991/2018/LEG
3.4.2018 10:58
 
MV MV-27052/LG-2018 pr_KORNAXGBHQ5F.docx
46 kB
3.4.2018 10:42
 
MF MF-6382/2018/1903-6 pd_KORNAXGC8RVC.docx
pr_KORNAXGC8RVC.docx
35 kB
26 kB
3.4.2018 10:09
 
UOOU UOOU-02599/18-2 pr_KORNAXGBKP6B.docx
25 kB
3.4.2018 09:48
 
kr-kralovehradecky KUKHK-11386/OP/2018
3.4.2018 08:13
 
kr-zlinsky 16226/018
29.3.2018 15:09
 
MPO MPO 17379/18/31300/01000 pr_KORNAXABXJKA.docx
29 kB
29.3.2018 14:53
 
kr-pardubicky KrÚ 18810/2018
29.3.2018 09:04
 
kr-liberecky 13/2017-510-LD/13
28.3.2018 10:10
 
SSHR 03760/18-SSHR pd_ALBSAXABKTIT.pdf
pr_ALBSAXABKTIT.doc
162 kB
48 kB
28.3.2018 09:10
 
MZE 12755/2018-MZE-12153 pd_ALBSAX5BVZD6.docx
pr_ALBSAX5BVZD6.docx
39 kB
27 kB
28.3.2018 08:41
 
kr-stredocesky OLP/JPS
28.3.2018 08:36
 
MŠMT MSMT-6222/2018
27.3.2018 10:13
 
kr-olomoucky KUOK 30204/2018
26.3.2018 13:16
 
MSP MSP-119/2018-LO-SP
26.3.2018 11:19
 
MMR 13026-2018-31 pd_KORNAX8CXFU3.pdf
284 kB
26.3.2018 07:00
 
kr-ustecky 89/LP/2018
23.3.2018 13:58
 
kr-jihocesky KUJCK 41912/2018
22.3.2018 11:28
 
kr-jihomoravsky JMK 36 092/2018 Bez připomínek Bc. Roman Hanák v. r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
20.3.2018 13:59
 
praha-city MHMP 359270/2018 pd_KORNAX2H9273.pdf
pr_KORNAX2H9273.docx
591 kB
21 kB
19.3.2018 16:00
 
NBÚ 1732/2018-NBÚ/80 pr_KORNAWZA4VPP.doc
33 kB
12.3.2018 09:06
 
ÚPDI BEZ P
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
28.1.2019 13:34 ÚVČR 1021/18 st_KORNB8UGQN2D_01.pdf
st_KORNB8UGQN2D_02.docx
stp_KORNB8UGQN2D.docx
260 kB
32 kB
48 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk