Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
23.3.2018 16:10
 
MF MF-5826/2018/1403-7 pd_KORNAX5KSR8E.docx
pr_KORNAX5KSR8E_01.docx
pr_KORNAX5KSR8E_02.docx
35 kB
44 kB
20 kB
22.3.2018 15:07
 
MŽP MZP/2018/110/261 pd_ALBSAX4JJTM8.pdf
pr_ALBSAX4JJTM8.doc
123 kB
84 kB
22.3.2018 15:02
 
MPO MPO 15435/18/41500/01000 pr_ALBSAX2CHHRF.docx
23 kB
22.3.2018 15:00
 
KZPS 30197 pr_KORNAX4JEKFK.docx
187 kB
22.3.2018 10:21
 
ÚVČR - VÚV 6499/2018-POU pd_KORNAX4CYE7E.doc
pr_KORNAX4CYE7E.doc
86 kB
56 kB
22.3.2018 10:17
 
HKČR 36/6000/2018 pr_KORNAX4CWEGA.doc
450 kB
pripominkovani@komora.cz
21.3.2018 15:30
 
MMR 11854-2018-31 pd_KORNAX3JZY4Y.pdf
pr_KORNAX3JZY4Y.doc
211 kB
32 kB
21.3.2018 15:05
 
MO MO 70280/2018-1322
21.3.2018 14:04
 
ČMKOS ČMKOS-LR-041/2018/024/18 pd_ALBSAX3HBV5Q.doc
pr_ALBSAX3HBV5Q.doc
275 kB
32 kB
21.3.2018 12:55
 
MV MV-24189-6/LG-2018 pr_KORNAX3DHKPC.docx
34 kB
21.3.2018 12:33
 
SPCR GŘ/14/SHP/2018 pr_ALBSAX3FJP8A.docx
54 kB
21.3.2018 11:55
 
MD 37/2018-510-LV/5 pd_ALBSAWWLBRR5.doc
50 kB
21.3.2018 08:47
 
MK MK-S 1702/2018 OLP
20.3.2018 17:18
 
ČÚZK ČÚZK-02427/2018-11 pd_KORNAX2J9QLF.docx
13 kB
20.3.2018 15:40
 
MPSV MPSV-2018/39302-51
19.3.2018 15:43
 
MZD 8738/2018/LEG
19.3.2018 14:50
 
ÚVČR - KOM 6500/2018-KOM pr_KORNAWZJ98RT.docx
124 kB
19.3.2018 14:08
 
MZV 103183-7/2018-OPL pd_ALBSAWWDS4KG.doc
39 kB
16.3.2018 14:52
 
MŠMT MSMT-5375/2018-1
16.3.2018 14:50
 
MSP 100/2018-LO-SP pr_KORNAWVBQ5TM.doc
36 kB
16.3.2018 14:21
 
ČNB 2018/028674/CNB/001
16.3.2018 12:07
 
MZE Č.j. 11394/2018-MZE-12153 pd_ALBSAWTK7RPW.docx
pr_ALBSAWTK7RPW.docx
47 kB
25 kB
16.3.2018 09:27
 
ČSÚ 724/2018-01 30 LO
7.3.2018 13:31
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/5481/2018
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
13.6.2019 08:54 ÚVČR 458/18 st_ALBSBD49VLUG_01.pdf
st_ALBSBD49VLUG_02.doc
stp_ALBSBD49VLUG.doc
261 kB
102 kB
114 kB
26.4.2019 09:42 ÚVČR 458/18 st_KORNBBLAZ832_01.pdf
st_KORNBBLAZ832_02.doc
stp_KORNBBLAZ832.docx
286 kB
106 kB
57 kB
11.2.2019 15:51 ÚVČR 458/18 st_ALBSB9AKBLXF_01.pdf
st_ALBSB9AKBLXF_02.doc
stp_ALBSB9AKBLXF.docx
279 kB
98 kB
57 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk