Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
28.2.2018 13:23
 
MV MV-21760/LG-2018 pr_KORNAWDJZ4LI.docx
33 kB
27.2.2018 13:31
 
KZPS 30208 pd_KORNAWDGPB5P.docx
pr_KORNAWDGPB5P.docx
174 kB
49 kB
27.2.2018 11:32
 
MZD 7193/2018/LEG pr_KORNAWCC8RN3.docx
35 kB
27.2.2018 10:40
 
MPO MPO 14217/18/31100/01000 pr_KORNAW8MC3XO.docx
26 kB
23.2.2018 16:22
 
MMR 10412/2018-31 pd_KORNAW9KXM3A.pdf
pr_KORNAW9KXM3A.docx
708 kB
31 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk