Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
12.3.2018 11:35
 
ČSÚ 547/2018-01 23 LO
9.3.2018 15:02
 
MŽP MZP/2018/110/185 pd_ALBSAWPJGHGR.docx
pr_ALBSAWPJGHGR.doc
299 kB
32 kB
9.3.2018 12:48
 
ÚOHS ÚOHS-L0020/2018/NV/05763/2018/440
9.3.2018 10:25
 
MV MV-18742/LG-2018
9.3.2018 10:17
 
USOUD GS ÚS 13/18 pr_KORNAWPB422U.docx
45 kB
9.3.2018 09:58
 
ÚVČR - VÚV 4782/2018-OPE
9.3.2018 09:46
 
NKÚ 12/18-NKU140/169/18 pd_KORNAWPCB9YA.pdf
pr_KORNAWPCB9YA.docx
268 kB
47 kB
8.3.2018 14:16
 
MK MK-S 1360/2018 OLP
8.3.2018 13:58
 
MF MF-5907/2018/1103-3 pd_KORNAWNH8FLZ.docx
47 kB
8.3.2018 10:43
 
MMR 8485/2018-31 pd_KORNAWNDEBS8.pdf
pr_KORNAWNDEBS8.docx
204 kB
15 kB
8.3.2018 10:23
 
NSOUD Sleg 11/2018 pd_ALBSAWNCY5GL.doc
pr_ALBSAWNCY5GL.docx
34 kB
14 kB
8.3.2018 08:26
 
UZSVM 0803/2018-PER
7.3.2018 13:34
 
NSZ 1 SL 314/2018 - 14 pr_ALBSAWMGRRGS.doc
52 kB
7.3.2018 10:18
 
MZV 101438-7/2018-OPL pd_ALBSAWGF7KDW.doc
40 kB
7.3.2018 09:51
 
MPO MPO 12695/18/21100/01000
7.3.2018 08:35
 
MZE 8748/2018-MZE-12153 pd_ALBSAWGAWTSB.docx
47 kB
6.3.2018 12:24
 
MZD 5943/2018/LEG
6.3.2018 08:16
 
MSP MSP-86/2018-LO-SP
2.3.2018 14:20
 
ÚVČR - KOM 4781/2018-KOM pr_KORNAWGHNJR2.doc
152 kB
2.3.2018 11:33
 
MŠMT MSMT-4203/2018
2.3.2018 09:58
 
MD 29/2018-510-LV/2 pd_KORNAWD926N9.doc
49 kB
1.3.2018 11:12
 
Hrad KPR 1084/2018 pd_KORNAWFDYK41.pdf
31 kB
28.2.2018 09:25
 
ČTU ČTÚ-5 488/2018-606 pd_KORNAWEBVLF7.pdf
114 kB
20.2.2018 14:47
 
UOOU UOOU-01664/18-2
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
11.4.2018 14:35 ÚVČR 257/18 st_KORNAXQGRYF1.pdf
258 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk