Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
2.2.2018 11:53
 
BIS 437/2018-BIS-1
2.2.2018 10:13
 
MPO MPO 4821/18/31300/01000 pr_ALBSAVGECKIW.docx
24 kB
1.2.2018 15:31
 
ÚVČR - VÚV 1259/2018-OPR
1.2.2018 15:13
 
kr-moravskoslezsky MSK 8003/2018 pr_KORNAVKJNQ5K.docx
142 kB
doporučující připomínky; silvie.janeckova@msk.cz
1.2.2018 14:50
 
MŽP MZP/2018/110/36
1.2.2018 14:24
 
MK MK-S 445/2018 OLP
1.2.2018 14:23
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/18 pr_ALBSAVKHQ9TU.docx
19 kB
1.2.2018 13:17
 
ČTU ČTÚ-1 725/2018-606 pd_KORNAVKGEQ2U.pdf
pr_KORNAVKGEQ2U.doc
127 kB
64 kB
1.2.2018 12:37
 
ČSÚ 117/2018-01 4 LO
1.2.2018 12:31
 
MPSV MPSV-2018/8564-51
1.2.2018 11:33
 
MV MV-5582/LG-2018 pr_KORNAVKBZEMW.docx
30 kB
1.2.2018 11:19
 
UZSČR 18003 pr_KORNAVKE4XD8.docx
41 kB
1.2.2018 10:17
 
AVCR KAV-137/P/2018 pd_KORNAVKCWJKQ.pdf
263 kB
1.2.2018 08:46
 
ÚOHS ÚOHS-L0004/2018/NV-03087/2018/440/LRy pd_KORNAVKB5N08.pdf
361 kB
1.2.2018 08:04
 
UZSVM 0102/2018-SOKGŘ
31.1.2018 16:09
 
MF MF-1306/2018/1402-4 pd_KORNAVJKRU5U.doc
pr_KORNAVJKRU5U.docx
56 kB
29 kB
zásadní připomínky
31.1.2018 15:43
 
kr-vysočina KUJI 5142/2018 pr_KORNAVJKAGVK.doc
82 kB
zásadní a doporučující připomínky
31.1.2018 15:04
 
ÚVČR - KOM 1256/2018-KOM pr_ALBSAVJJHHC7.docx
121 kB
31.1.2018 14:29
 
ASO 3/2018 pd_ALBSAVJHU2RH.doc
48 kB
31.1.2018 14:19
 
SPCR 2018
31.1.2018 12:27
 
ČMKOS ČMKOS-LR-016/2018/003/18 pd_KORNAVJFEWIK.doc
pr_KORNAVJFEWIK.doc
274 kB
28 kB
31.1.2018 09:41
 
NSOUD Sleg 4/2018 pd_ALBSAVJC7VJ1.doc
32 kB
31.1.2018 09:33
 
SMSCR T110-SMSČR-2018 pr_KORNAVJC2YW3.doc
250 kB
31.1.2018 09:11
 
SÚJB SÚJB/ŘTP/2821/2018 pr_ALBSAVJBM9N6.doc
48 kB
31.1.2018 07:43
 
kr-jihocesky KUJCK 14851/2018 pr_ALBSAVHCWY5N.docx
24 kB
31.1.2018 07:24
 
kr-jihomoravsky JMK 6 480/2018 pr_ALBSAVJ9G99L.doc
66 kB
Zásadní připomínka Kontaktní osobou k vypořádání zásadních připomínek je JUDr. Hana Poláková, vedoucí odboru školství Jihomoravského kraje, e-mail: polakova.hana@kr-jihomoravsky.cz, tel.: 541 653 501 JUDr. Jana Pejchalová v. r. členka Rady Jihomoravského kraje
30.1.2018 15:22
 
MZE 2007/2018-MZE-12153 pd_ALBSAVBFH49H.docx
pr_ALBSAVBFH49H.docx
46 kB
31 kB
30.1.2018 14:48
 
kr-stredocesky OLP/JPS
30.1.2018 12:52
 
NÚKIB 249/2018-NÚKIB-E/210
30.1.2018 09:58
 
NKÚ 289/18-NKU140/57/18 pd_ALBSAVHCJFUK.pdf
245 kB
30.1.2018 09:53
 
MZV 91068/2018-OPL pd_ALBSAVGKCC5Z.doc
45 kB
30.1.2018 09:38
 
kr-liberecky MSMT-28095/2017 pr_ALBSAVHC5WJT.doc
98 kB
29.1.2018 15:23
 
praha-city MHMP 55426/2018 pd_KORNAVGJVJD6.pdf
pr_KORNAVGJVJD6.docx
589 kB
14 kB
29.1.2018 14:36
 
kr-kralovehradecky KUKHK-3746/OP/2018 pd_KORNAVGHXPH4.doc
pr_KORNAVGHXPH4.doc
40 kB
54 kB
Zásadní připomínky
29.1.2018 14:23
 
MZD 1676/2018/LEG
29.1.2018 12:46
 
MO MO 22459/2018-1322
29.1.2018 11:15
 
kr-karlovarsky 84/LP/18
29.1.2018 09:53
 
kr-ustecky 19/LP/2018
29.1.2018 09:01
 
ČBÚ 1409/2018-ČBÚ
29.1.2018 07:41
 
Komora-ČKAIT ČKAIT-3-2018
26.1.2018 14:51
 
ČNB 2018/007253/CNB/001
26.1.2018 11:12
 
KUK 5/2018/sekr. pd_KORNAVDDYCKF.docx
12 kB
26.1.2018 09:14
 
kr-olomoucky KUOK 13138/2018 pd_KORNAVDBNJ3K.docx
pr_KORNAVDBNJ3K.docx
73 kB
33 kB
zásadní připomínky
26.1.2018 08:19
 
SSHR 00718/18-SSHR
25.1.2018 14:01
 
UOOU UOOU-0546/18-2
25.1.2018 13:31
 
kr-zlinsky 1806/2018
24.1.2018 15:46
 
MD 6/2018-510-LV/2 pd_ALBSAV6C4P6P.doc
pr_ALBSAV6C4P6P.docx
49 kB
23 kB
24.1.2018 15:20
 
NBÚ 399/2018-NBÚ/80 pr_KORNAVBARMVK.doc
32 kB
23.1.2018 16:12
 
MSP MSP-27/2018-LO-SP
22.1.2018 11:14
 
kr-pardubicky KrÚ 2512/2018 pd_ALBSAV9DZV5O.doc
pr_ALBSAV9DZV5O.doc
248 kB
41 kB
Zásadní připomínka
19.1.2018 11:44
 
MMR 1943/2018-31 pd_KORNAV6ELBJA.pdf
pr_KORNAV6ELBJA.docx
169 kB
15 kB
17.1.2018 15:53
 
Komora-ČSK LEG_CSK_151_17
16.1.2018 11:19
 
UPV 2018/D18005138/70
16.1.2018 10:12
 
NSSOUD Sleg 2018 Nejvyšší správní soud neuplatňuje žádné připomínky.
15.1.2018 16:44
 
ÚPDI BEZ P
12.1.2018 15:12
 
HKČR sine
12.1.2018 13:32
 
ČÚZK ČÚZK-00599/2018-11 pd_KORNAUXGNLPT.docx
13 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk