Identifikace materiálu
Čj. OVA 18/18 PID ALBSAU9FCUQE
Čj. předkladatele 3900/17 Datum autorizace 21.12.2017
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (sněmovní tisk č. 39)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova bezpečnostní politika; trestní právo
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo hmotné
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je doplnit stávající právní úpravu o trestní postih propagace ideologie, která prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo která hlásí rasovou, etnickou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině obyvatel.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.1.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.1.2018 Číslo Sněmovního tisku 39 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 45 ze dne 17.1.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(124 kB)
(45 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.12.2017 – 3.1.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAV4EK82M.doc 24 kB 17.1.2018
Stanovisko st_ALBSAV4EK82M.doc 44 kB 17.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk