Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
3.1.2018 19:30
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_ALBSAUNPQ4PN.doc
140 kB
3.1.2018 14:14
 
MV MV-147443/LG-2017 pr_KORNAUNHCBPZ.docx
31 kB
3.1.2018 09:26
 
MO MO 276973/2017-1322 pd_KORNAUNBW8CY.docx
pr_KORNAUNBW8CY.docx
19 kB
19 kB
3.1.2018 08:57
 
MZV 125395/2017-OPL pd_ALBSAUHC22RL.doc
pr_ALBSAUHC22RL.doc
62 kB
62 kB
2.1.2018 15:45
 
MSP MSP-695/2017-LO-SP pr_KORNAUMHX7B6.doc
52 kB
29.12.2017 13:51
 
MF MF-35031/2017/2901-4 pd_KORNAUHH3T7L.docx
pr_KORNAUHH3T7L.docx
34 kB
27 kB
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk