Identifikace materiálu
Čj. OVA 15/18 PID ALBSAU8FW6KL
Čj. předkladatele 3500/17 Datum autorizace 20.12.2017
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy České republiky
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova referendum; Ústava České republiky a ústavní zákony
Oblast práva Ústavní právo/Volby a referenda; Ústavní právo/Základní práva
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je zavést institut celostátního referenda do právního řádu České republiky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.1.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.1.2018 Číslo Sněmovního tisku 35 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 44 ze dne 17.1.2018
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(182 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(126 kB)
(55 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.12.2017 – 3.1.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MO , MSP , MV , MZV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSAV4G9MMT.doc 24 kB 17.1.2018
Stanovisko st_ALBSAV4G9MMT.doc 54 kB 17.1.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk