Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
24.11.2017 12:43
 
BIS 1850/2017-BIS-1
22.11.2017 07:17
 
GIBS bez č.j.
21.11.2017 14:37
 
MF MF-31623/2017/1103-2 pd_KORNATBHY6MQ.docx
35 kB
21.11.2017 10:12
 
MPSV MPSV-2017/236157-51 pr_KORNAT6JDWIU.docx
25 kB
21.11.2017 09:13
 
UZSI sine
20.11.2017 08:34
 
MSP MSP-625/2017-LO-SP
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
28.11.2017 09:43 ÚVČR 1259/17 st_ALBSATJC92RO.docx
41 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk