Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
19.10.2017 09:28
 
MZE 57227/2017-MZE-12153 pd_KORNARZ7728W.docx
pr_KORNARZ7728W.docx
47 kB
30 kB
16.10.2017 23:25
 
UZSČR 17119 pr_KORNAS7T571W.docx
42 kB
16.10.2017 18:53
 
UOOU UOOU-09307/17-3 pr_KORNAS7MST1J.docx
26 kB
Zásadní připomínka
16.10.2017 17:48
 
Komora-ČSK LEG_CSK_131_17 pr_ALBSAS7LJG9D.docx
118 kB
16.10.2017 16:09
 
ASO 99/2017 pd_KORNAS7JLMIB.doc
47 kB
16.10.2017 15:59
 
SMOČR 459/17 pd_KORNAS7JDWYP.doc
pr_KORNAS7JDWYP.doc
33 kB
44 kB
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA
16.10.2017 15:55
 
BIS 1426/2017-BIS-1 pr_KORNAS7JBU3L.doc
36 kB
16.10.2017 15:42
 
MŽP MZP/2017/110/384
16.10.2017 15:41
 
kr-moravskoslezsky MSK 125153/2017 pr_ALBSAS7J39K2.docx
130 kB
zásadní a doporučující připomínky
16.10.2017 14:25
 
MŠMT MSMT-26289/2017 pd_ALBSAS2J3JO4.docx
pr_ALBSAS2J3JO4.doc
36 kB
62 kB
16.10.2017 14:18
 
kr-vysočina KUJI 68215/2017 pr_KORNAS7GEUD7.docx
36 kB
16.10.2017 14:03
 
UZSI 6861/2017-ZSI pr_KORNAS7G5R2P.doc
27 kB
16.10.2017 13:46
 
MPO MPO 61412/17/41100/01000 pr_KORNAS3BZG75.docx
34 kB
Ministerstvo průmyslu a obchodu uplatňuje pět zásadních připomínek, které se týkají formální stránky elektronického receptu i neuvedení dopadu na podnikatelské prostředí.
16.10.2017 13:46
 
Komora-ČLnK 1710161 pr_KORNAS7FSFBU.docx
21 kB
Zásadní připomínky
16.10.2017 13:27
 
kr-jihomoravsky JMK 138 005/2017 Bez připomínek Igor Chlup v. r. člen Rady Jihomoravského kraje
16.10.2017 13:19
 
ČMKOS ČMKOS-LR-145/2017/137/17 pd_ALBSAS7FADQI.doc
272 kB
16.10.2017 12:56
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/17 pr_KORNAS7EUKE0.docx
21 kB
Zásadní připomínky
16.10.2017 12:14
 
MD 210/2017-510-LV/2 pd_ALBSAS2KQ8X9.doc
pr_ALBSAS2KQ8X9.docx
50 kB
22 kB
16.10.2017 11:17
 
MV MV-112711/LG-2017 pr_KORNAS7B9MJT.docx
37 kB
zásadní připomínky
16.10.2017 11:13
 
SPCR 78/2017 pr_ALBSAS7CSDMX.docx
33 kB
16.10.2017 10:14
 
MO MO 203597/2017-1322 pd_KORNAS7BNK3A.docx
pr_KORNAS7BNK3A.docx
34 kB
16 kB
Připomínka je zásadní a doporučující.
16.10.2017 09:40
 
MZV 116415/2017-OPL pd_ALBSAS4B6MLF.doc
pr_ALBSAS4B6MLF.doc
52 kB
52 kB
13.10.2017 15:18
 
ČSÚ 2207/2017-01 225 LO
13.10.2017 14:44
 
MPSV MPSV-2017/197057-51 pr_KORNAS2HLHGK.docx
26 kB
13.10.2017 14:28
 
MSP MSP-514/2017-LO-SP pr_ALBSAS3EVCEA.doc
40 kB
Zásadní připomínka
13.10.2017 14:11
 
MMR 40536/2017-31 pd_KORNAS4GB7CI.pdf
pr_KORNAS4GB7CI.docx
184 kB
18 kB
Zásadní připomínky
13.10.2017 12:48
 
kr-kralovehradecky KUKHK-31220/OP/2017
13.10.2017 12:44
 
kr-zlinsky 64434/2017 pr_KORNAS4ELMKM.docx
23 kB
12.10.2017 15:59
 
MK MK-S 11243/2017 OLP pr_KORNAS2D4VXI.docx
16 kB
12.10.2017 14:46
 
ÚVČR - KOM sine-KOM pr_KORNAS3GYZUC.doc
139 kB
12.10.2017 13:56
 
HKČR 201/6000/2017 pr_KORNAS3FZV0W.doc
422 kB
pripominkovani@komora.cz
12.10.2017 10:01
 
praha-city MHMP 1526617/2017 pd_KORNAS3BES9J.pdf
pr_KORNAS3BES9J.docx
259 kB
16 kB
12.10.2017 08:58
 
ÚVČR - VÚV 25619/2017-OPE Doporučujeme variantu č. 2.
11.10.2017 16:05
 
kr-karlovarsky 2235/LP/17 pr_ALBSAS2JHZ53.doc
194 kB
ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA
11.10.2017 11:21
 
ÚVČR - RVV 25618/2017-OMP pd_KORNAS2CYKXG.doc
pr_KORNAS2CYKXG.doc
54 kB
47 kB
11.10.2017 09:54
 
MF MF-26993/2017/1404-4 pd_KORNAS2B9TGJ.docx
pr_KORNAS2B9TGJ.docx
43 kB
22 kB
11.10.2017 08:13
 
kr-olomoucky KUOK 98273/2017 pd_KORNARZHAC6H.docx
pr_KORNARZHAC6H.docx
76 kB
28 kB
10.10.2017 14:14
 
kr-ustecky 429/LP/2017
9.10.2017 16:43
 
kr-liberecky MZDR 46502/2017
9.10.2017 13:30
 
ÚOHS ÚOHS-L0191/2017/NV-29029/2017/440/VNo pd_ALBSARYFHKPC.pdf
370 kB
5.10.2017 14:01
 
kr-jihocesky KUJCK 113614/2017
26.9.2017 15:15
 
Komora-ČLK 4746/2017 pr_KORNARKHJQS2.doc
62 kB
Zásadní připomínky
25.9.2017 10:21
 
kr-stredocesky OLP/JPS
Stanovisko LRV
Pro daný materiál neexistuje žádné stanovisko.

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk