Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSARECGAR1
Čj. předkladatele MZDR 46502/2017 Datum autorizace 22.9.2017
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova léčiva; zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Návrh vyhlášky se předkládá za účelem provedení § 80 odst. 1 a 2 zákona o léčivech v jeho znění účinném od 1.1.2018.
Popis Návrh vyhlášky se předkládá za účelem provedení § 80 odst. 1 a 2 zákona o léčivech v jeho znění účinném od 1.1.2018. Návrh vyhlášky obsahuje úpravu způsobu vytváření identifikačních znaků, které centrální úložiště elektronických receptů poskytuje předepisujícím lékařům; postupu a podmínek pro komunikaci předepisujících lékařů a farmaceutů s centrálním úložištěm; způsob zasílání elektronických receptů předepisujícími lékaři centrálnímu úložišti; způsobu evidence elektronických receptů; situací, za nichž je vystavení lékařského předpisu v listinné podobě vždy přípustné a způsobu nakládání s recepty, které byly vystaveny v listinné podobě.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.12.2017 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.9.2017 – 16.10.2017 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , ČSÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , praha-city , PSP , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSATKDLYIW.zip 61 kB 1.12.2017
Průvodní dopis pd_ALBSATKDLYIW.docx 157 kB 1.12.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk