Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSAP696XPS
Čj. předkladatele MZDR 29343/2017 Datum autorizace 11.7.2017
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova veřejné zdraví; zdraví; zdravotnictví; zdravotní služby
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Materiál je předkládán v reakci na podněty z praxe a s ohledem na poslední stav vědeckého poznání v této oblasti.
Popis Návrhem vyhlášky se upravují očkovací schémata, kdy současná právní úprava stanoví podání hexavalentní očkovací látky ve schématu 3+1 dávka. Souhrn údajů o přípravku (SPC) hexavalentní očkovací látky uvádí i schéma podání 2+1 dávka, které je zavedeno v řadě evropských zemí. V dosavadní právní úpravě chybí stanovení nejzazšího termínu podání 1. dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR). Návrhem vyhlášky se pak dále rozšiřuje zvláštní očkování proti virové hepatitidě B (VHB) u osob v úzkém kontaktu s osobou onemocnělou touto infekcí nebo nosičem HBsAg. Též se stanoví možnost provést očkování i v pozdějším věku dítěte.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.10.2017 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.7.2017 – 1.8.2017 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_ALBSAS4CRHZT.docx 22 kB 17.10.2017
Průvodní dopis pd_ALBSAS4CRHZT.rtf 569 kB 17.10.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk