Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
25.1.2017 15:47
 
ÚVČR 24116/2016-SLP pd_KORNAHKFTY6U.docx
pr_KORNAHKFTY6U.docx
36 kB
54 kB
23.1.2017 09:08
 
kr-karlovarsky 2061/LP/16 pr_ALBSAHVBKEP5.doc
85 kB
18.1.2017 10:39
 
HKČR 11/6000/2017 pr_ALBSAHQDCD9O.doc
398 kB
pripominkovani@komora.cz
18.1.2017 08:52
 
ÚVČR 24118/2016-OPP pd_ALBSAHQB9FC4.doc
pr_ALBSAHQB9FC4.doc
192 kB
74 kB
17.1.2017 13:46
 
UOOU UOOU-13842/16-2
17.1.2017 12:21
 
MD 350/2016-510-LV/2 pd_ALBSAHHHQQ9O.doc
49 kB
17.1.2017 02:33
 
SMOČR LEG/2016 pd_KORNAHP3TCUP.docx
pr_KORNAHP3TCUP.docx
23 kB
28 kB
16.1.2017 16:38
 
kr-stredocesky OSA/JPS pr_ALBSAHNLCMTV.docx
43 kB
zásadní připomínky
16.1.2017 16:29
 
kr-ustecky 547/LP/2016 pr_ALBSAHNL68KR.doc
112 kB
16.1.2017 15:40
 
MZE 74627/2016-MZE-12153 pd_KORNAHGH47MQ.docx
pr_KORNAHGH47MQ.docx
47 kB
30 kB
16.1.2017 15:32
 
MMR 54469/2016-31 pd_KORNAHNK2YRM.pdf
168 kB
16.1.2017 15:29
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/16 pr_KORNAHNJZ488.docx
25 kB
16.1.2017 15:18
 
kr-moravskoslezsky MSK 166807/2016 pr_KORNAHNJRAND.docx
143 kB
Kontaktní e-mail: silvie.janeckova@msk.cz
16.1.2017 14:51
 
UZSČR 16207 pr_ALBSAHNJ9C3O.docx
52 kB
16.1.2017 14:23
 
ČMKOS ČMKOS-LR-006/2017/252/16 pd_ALBSAHNHPU2B.doc
pr_ALBSAHNHPU2B.docx
274 kB
28 kB
16.1.2017 13:33
 
ASO 4/2017 pd_KORNAHNGQPOR.doc
48 kB
16.1.2017 13:24
 
ÚOHS ÚOHS-L0365/2016/NV-01221/2017/440/LRy pd_KORNAHNGK6NG.pdf
pr_KORNAHNGK6NG.docx
349 kB
15 kB
16.1.2017 12:50
 
kr-jihocesky KUJCK 1688/2017 pd_KORNAHNBC8QP.doc
pr_KORNAHNBC8QP.doc
74 kB
118 kB
Zásadní připomínky k Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
16.1.2017 12:17
 
kr-liberecky MPSV-2016/234639-51
16.1.2017 09:50
 
KZPS 21382 pr_KORNAHNCDGLF.docx
88 kB
16.1.2017 09:37
 
Hrad KPR 7146/2016
16.1.2017 08:51
 
ÚVČR sine-KOM pr_ALBSAHNB8SRN.doc
164 kB
16.1.2017 08:49
 
kr-pardubicky KrÚ Pk 88131/2017 pd_KORNAHNB6L5G.doc
232 kB
16.1.2017 08:09
 
MF MF-46507/2016/1401-4 pd_KORNAHNAE9MG.docx
pr_KORNAHNAE9MG.doc
43 kB
55 kB
13.1.2017 14:58
 
MŽP 89969/ENV/16 pd_ALBSAHKJE5U4.docx
pr_ALBSAHKJE5U4.doc
311 kB
44 kB
13.1.2017 14:56
 
MZD 72752/2016 pr_KORNAHKFQJ7J.docx
33 kB
13.1.2017 14:39
 
KVOP PDCJ: VOP/561/2017/S pd_KORNAHKHZXTG.docx
pr_KORNAHKHZXTG.docx
84 kB
90 kB
13.1.2017 13:56
 
MSP MSP-883/2016-LO-SP pr_KORNAHGG39UX.doc
40 kB
13.1.2017 13:26
 
kr-zlinsky 85660/2016 pr_KORNAHKGLS29.docx
28 kB
zásadní a doporučující připomínky
13.1.2017 12:10
 
MV MV-167928/LG-2016 pr_KORNAHKCZPDI.docx
34 kB
13.1.2017 11:50
 
MK MK-S 16546/2016 OLP
13.1.2017 09:30
 
NKÚ 134/16-NKU140/22/17 pd_KORNAHKBZ52T.pdf
257 kB
12.1.2017 16:02
 
MO MO-14201/2017-1322
12.1.2017 15:01
 
kr-jihomoravsky JMK 158799/2016 pr_ALBSAHJJFBCY.doc
61 kB
Zásadní připomínka Kontaktní osobou k vypořádání zásadních připomínek je Mgr. Martin Petřík, vedoucí odboru sociálních věcí, e-mail: petrik.martin@kr-jihomoravsky.cz , tel.: 541 651 131. Mgr. Marek Šlapal v. r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
12.1.2017 13:33
 
ÚVČR 24117/2016-OMP pd_KORNAHJGQQKZ.doc
pr_KORNAHJGQQKZ.doc
53 kB
48 kB
12.1.2017 11:32
 
MZV 125951/2016-OPL pd_ALBSAHFEDVMC.doc
191 kB
12.1.2017 10:09
 
AVCR KAV-3727/P/2016 pd_ALBSAHJCRD1S.pdf
296 kB
11.1.2017 15:47
 
kr-kralovehradecky KUKHK-1331/VZ/2017 pd_KORNAHHKCBKL.doc
pr_KORNAHHKCBKL.doc
36 kB
80 kB
11.1.2017 15:15
 
MŠMT MSMT - 38648/2016
11.1.2017 08:44
 
MPO MPO 71702/16/71010/01000 pr_KORNAHFHPDSF.docx
21 kB
11.1.2017 08:42
 
kr-olomoucky KUOK 2629/2017 pd_KORNAHHAZS8J.docx
pr_KORNAHHAZS8J.docx
72 kB
37 kB
10.1.2017 09:54
 
praha-city MHMP 2283231/2016 pd_ALBSAHGCFNCP.pdf
pr_ALBSAHGCFNCP.docx
228 kB
22 kB
9.1.2017 11:42
 
NSOUD Sleg 141/2016 pd_KORNAHFEKESP.doc
34 kB
2.1.2017 14:25
 
NSSOUD Sleg 2016
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
23.5.2017 08:05 ÚVČR 283/17 st_ALBSAMM95UCL.docx
40 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk