Identifikace materiálu
Čj. OVA 283/17 PID ALBSAGVLATVS
Čj. předkladatele MPSV - 2016/234639-51 Datum autorizace 23.12.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální zabezpečení; zdravotní služby
Oblast práva Sociální zabezpečení/Sociální pojištění; Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Návrh zákona je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2016.
Popis Cílem úpravy je zajistit komplexní systém pomoci, kterým se umožní návazné poskytování zdravotní a sociální péče optimálně na jednom místě, takovým místem bude nově navrhované pobytové zařízení sociálních služeb - ošetřovatelský domov.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.2.2019 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.12.2016 – 16.1.2017 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , AVČR , ČMKOS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAKEH4XDZ.doc 92 kB 20.3.2017
Návrh usnesení us_KORNAKEH4XDZ.docx 15 kB 20.3.2017
Předkládací zpráva zp_KORNAKEH4XDZ.docx 26 kB 20.3.2017
Důvodová zpráva zd_KORNAKEH4XDZ.docx 37 kB 20.3.2017
Materiál ma_KORNAKEH4XDZ.docx 34 kB 20.3.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAKEH4XDZ.docx 90 kB 20.3.2017
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAKEH4XDZ.docx 26 kB 20.3.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAKEH4XDZ.docx 49 kB 20.3.2017
Vypořádání připomínek vp_KORNAKEH4XDZ.docx 250 kB 20.3.2017
Průvodní dopis pd_KORNAKEH4XDZ.zip 370 kB 20.3.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk