Identifikace materiálu
Čj. OVA 170/17 PID ALBSAFXE26LI
Čj. předkladatele 40417/2016-31 Datum autorizace 22.11.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova ekonomika; podnikání
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Ochrana spotřebitele; Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2016.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 28.11.2017 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 6.11.2017 Číslo Sněmovního tisku 12 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 767 ze dne 6.11.2017
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(183 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 22.11.2016 – 20.12.2016 Adresa připomínek Tomas.Kupka@mmr.cz
Připomínková místa ČNB , HKČR , KML , KOM , KZPS , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , SMOČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNATHGX4T9.doc 22 kB 27.11.2017
Materiál ma_KORNATHGX4T9.doc 499 kB 27.11.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNATHGX4T9.doc 2378 kB 27.11.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNATHGX4T9.doc 360 kB 27.11.2017
Rozdílová tabulka rt_KORNATHGX4T9.doc 517 kB 27.11.2017
Průvodní dopis pd_KORNATHGX4T9.doc 172 kB 27.11.2017
Další příloha materiálu mp_KORNATHGX4T9.doc 638 kB 27.11.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk