Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
26.10.2016 14:50
 
ÚVČR 17404/2016-SLP pd_KORNAF4GY26E.docx
pr_KORNAF4GY26E.doc
38 kB
342 kB
26.10.2016 09:13
 
UOOU UOOU-10705/16-3 pr_KORNAF4AGPU6.docx
27 kB
Vzhledem k nefunkčnosti systému eKLEP přikládáme nyní připomínky za ÚOOÚ.
25.10.2016 09:06
 
MK MK-S 11699/2016 OLP pr_KORNAEX94P1W.docx
23 kB
24.10.2016 23:59
 
SMOČR LEG/2016 pd_ALBSAF2TSUOW.doc
pr_ALBSAF2TSUOW.doc
33 kB
254 kB
24.10.2016 21:40
 
ČBK 596/2016 pd_KORNAF2R3R9L.pdf
pr_KORNAF2R3R9L.doc
279 kB
171 kB
24.10.2016 19:26
 
KVOP PDCJ 2782/2016 pd_KORNAF2NFRHX.docx
pr_KORNAF2NFRHX.docx
84 kB
102 kB
24.10.2016 16:28
 
MO 1678/2016-1322 pd_KORNAF2JXZIK.docx
pr_KORNAF2JXZIK.docx
51 kB
32 kB
24.10.2016 16:23
 
MF MF-32816/2016/1401-8 pd_KORNAF2JVCD1.docx
pr_KORNAF2JVCD1.doc
41 kB
71 kB
24.10.2016 16:18
 
kr-vysočina KUJI 73131/2016 pr_KORNAF2JSB8G.doc
76 kB
24.10.2016 16:12
 
MSP MSP-647/2016-LO-SP pr_KORNAF2A399H.doc
103 kB
24.10.2016 16:07
 
kr-ustecky 401/LP/2016 pr_ALBSAF2JJXF7.doc
231 kB
24.10.2016 15:30
 
ÚOHS ÚOHS-L0255/2016/OS-43324/2016/440/LRy pd_KORNAF2HUMMN.pdf
pr_KORNAF2HUMMN.docx
329 kB
15 kB
24.10.2016 14:58
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/16 pr_KORNAF2H8L76.docx
58 kB
24.10.2016 14:44
 
kr-karlovarsky 873/LP/16 pr_KORNAF2GRDVK.doc
323 kB
24.10.2016 14:42
 
MV MV-129265/LG-2016 pr_KORNAF2G6Q9N.docx
53 kB
24.10.2016 14:40
 
MZD 57294/2016 pr_ALBSAEUFMGEJ.docx
47 kB
24.10.2016 14:38
 
MŠMT MSMT - 29933/2016 pd_ALBSAEXK9867.doc
pr_ALBSAEXK9867.doc
47 kB
69 kB
24.10.2016 13:42
 
kr-moravskoslezsky MSK 123453/2016 pr_KORNAF2FQUC7.docx
172 kB
Mgr. Silvie Janečková - silvie.janeckova@msk.cz
24.10.2016 13:39
 
kr-jihocesky KUJCK 138920/2016 pd_KORNAF2FNJ8H.doc
pr_KORNAF2FNJ8H.doc
73 kB
212 kB
24.10.2016 13:35
 
ÚVČR sine-KOM pr_KORNAF2FLDY4.doc
200 kB
24.10.2016 13:20
 
ČMKOS ČMKOS-LR-196/2016/177/16 pd_ALBSAF2FANPP.doc
pr_ALBSAF2FANPP.doc
274 kB
115 kB
24.10.2016 13:19
 
kr-stredocesky OSA/JPS pr_ALBSAF2FAGP4.doc
212 kB
zásadní připomínky
24.10.2016 13:09
 
HKČR 237/6000/2016 pr_ALBSAF2F46MH.doc
412 kB
pripominkovani@komora.cz
24.10.2016 12:37
 
SPCR 109/2016 pr_ALBSAF2EGGHS.doc
44 kB
24.10.2016 11:10
 
praha-city MHMP 1689124/2016 pd_ALBSAF2CRRRU.pdf
pr_ALBSAF2CRRRU.docx
227 kB
63 kB
24.10.2016 10:32
 
ÚVČR 17406/2016-OPK pd_ALBSAF2BZZ7H.doc
pr_ALBSAF2BZZ7H.doc
191 kB
81 kB
24.10.2016 09:43
 
KZPS 21358 pr_KORNAF2B39FQ.doc
264 kB
23.10.2016 12:02
 
UZSČR 16158 pr_ALBSAEZDSEA8.docx
79 kB
21.10.2016 14:21
 
kr-pardubicky KrÚ Pk 71976/2016 pd_ALBSAEXGG7G2.doc
pr_ALBSAEXGG7G2.doc
248 kB
82 kB
21.10.2016 12:30
 
MD 242/2016-510-LV/2 pd_KORNAEVEBC8T.doc
49 kB
21.10.2016 12:11
 
NKÚ 134/16-NKU140/658/16 pd_KORNAEXDY4NC.pdf
pr_KORNAEXDY4NC.docx
254 kB
53 kB
21.10.2016 11:40
 
MŽP 65003/ENV/16 pd_KORNAEXDCQA8.docx
pr_KORNAEXDCQA8.doc
311 kB
46 kB
21.10.2016 11:04
 
kr-liberecky MPSV-2016/116274-51 pr_KORNAEXCN8XD.doc
131 kB
21.10.2016 10:21
 
ČSÚ 2241/2016-01 191 LO
21.10.2016 09:52
 
ASO 131/2016 pd_ALBSAEXB9DH2.doc
48 kB
21.10.2016 09:45
 
kr-jihomoravsky JMK 144 170/2016 pr_ALBSAEXB4DTE.doc
100 kB
Zásadní připomínka Kontaktní osobou k vypořádání zásadních připomínek je Mgr. Martin Petřík, vedoucí odboru sociálních věcí, e-mail: petrik.martin@kr-jihomoravsky.cz , tel.: 541 651 131. Mgr. Marek Šlapal v. r. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
21.10.2016 08:37
 
kr-olomoucky KUOK 101960/2016 pd_KORNAEX9PUCT.docx
pr_KORNAEX9PUCT.docx
72 kB
67 kB
21.10.2016 08:19
 
MPO MPO 51842/16/71010/01000 pr_ALBSAEVGGEJM.docx
23 kB
20.10.2016 14:05
 
kr-kralovehradecky KUKHK-34530/VZ/2016 pd_ALBSAEWG6USU.doc
pr_ALBSAEWG6USU.doc
34 kB
148 kB
20.10.2016 12:07
 
ÚVČR 17405/2016-OMP pd_KORNAEWDTH60.doc
pr_KORNAEWDTH60.doc
53 kB
58 kB
20.10.2016 09:05
 
kr-zlinsky 64368/2016 pr_KORNAEWABM9I.docx
38 kB
zásadní a doporučující připomínky
19.10.2016 15:51
 
MZE 55199/2016-MZE-11131 pd_KORNAEUCU31S.docx
pr_KORNAEUCU31S.doc
43 kB
130 kB
19.10.2016 11:31
 
MZV 116901/2016-OPL pd_ALBSAETEMKFA.doc
189 kB
18.10.2016 11:43
 
MMR 38625/2016-31 pd_ALBSAEUDE65V.pdf
pr_ALBSAEUDE65V.docx
197 kB
29 kB
+ doporučující připomínky
13.10.2016 10:19
 
KUK 130/2016/sekr. pd_KORNAEPBRVNV.docx
12 kB
26.9.2016 14:19
 
NSSOUD Sleg 2016
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
16.3.2017 09:35 ÚVČR 144/17 st_KORNAKHBZFEE.docx
71 kB
9.3.2017 13:57 ÚVČR 144/17 st_KORNAKAH6JR9.docx
63 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk