Identifikace materiálu
Čj. OVA 144/17 PID ALBSADBJB3TL
Čj. předkladatele MPSV-2016/116274-51 Datum autorizace 23.9.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální ochrana
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2016
Popis Systémová novela zákona o sociálních službách upravující zejména druhy sociálních služeb, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb, povinnosti poskytovatelů sociálních služeb, činnosti sociální práce, působnost orgánů veřejné správy, odbornou způsobilost pracovníků působících v sociálních službách a řízení o akreditaci vzdělávacích programů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.3.2017 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 29.3.2017 Číslo Sněmovního tisku 1081 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 225 ze dne 29.3.2017
Znění PDF
DOC
(133 kB)
(190 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.9.2016 – 24.10.2016 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , ČSÚ , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSSOUD , NSZ , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAKYBLB7O.docx 13 kB 31.3.2017
Materiál ma_KORNAKYBLB7O.docx 238 kB 31.3.2017
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNAKYBLB7O.docx 5830 kB 31.3.2017
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAKYBLB7O.docx 59 kB 31.3.2017
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNAKYBLB7O.docx 226 kB 31.3.2017
Rozdílová tabulka rt_KORNAKYBLB7O.docx 35 kB 31.3.2017
Průvodní dopis pd_KORNAKYBLB7O.docx 251 kB 31.3.2017

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk