Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
27.7.2016 14:41
 
MŠMT MSMT-22488/2016-2 pd_ALBSAC2BJAV4.doc
pr_ALBSAC2BJAV4.docx
46 kB
19 kB
27.7.2016 10:54
 
MPSV MPSV-2016/143764 - 51 pr_KORNAC4DL4JV.docx
15 kB
27.7.2016 10:15
 
MK MK-S 8526/2016 OLP pr_KORNAC7GPNM3.docx
17 kB
26.7.2016 15:39
 
MZD 43615/2016
26.7.2016 14:58
 
MV MV-96781/LG-2016 pr_KORNAC8GP57W.docx
30 kB
26.7.2016 14:04
 
MD 171/2016-510-LV/4 pd_KORNAC8B4MUC.doc
49 kB
25.7.2016 16:02
 
MŽP 46833/ENV/16
25.7.2016 15:29
 
ÚVČR 12963/2016-OHR pd_ALBSAC7HTFW1.doc
pr_ALBSAC7HTFW1.doc
54 kB
46 kB
25.7.2016 14:18
 
HKČR sine
22.7.2016 13:53
 
ÚVČR sine-KOM pr_ALBSAC4FXXLY.docx
119 kB
22.7.2016 10:33
 
MF MF-24589/2016/1903-4 pd_KORNAC4C2XQJ.docx
43 kB
22.7.2016 09:49
 
ÚVČR 12965/2016-OPR
21.7.2016 13:20
 
MSP MSP-477/2016-LO-SP
21.7.2016 12:11
 
MO 1358/2016-1322
21.7.2016 09:09
 
MZV 109193/2016-OPL pd_ALBSABZCQNNB.doc
189 kB
20.7.2016 09:15
 
MZE 39965/2016-MZE-12153 pd_KORNABV7K5TO.docx
pr_KORNABV7K5TO.docx
46 kB
29 kB
20.7.2016 09:10
 
ÚVČR 12964/2016-OMP pd_KORNABYAQ6DK.doc
56 kB
19.7.2016 15:41
 
MMR 28382/2016-31 pd_KORNABZJ3915.pdf
156 kB
14.7.2016 12:17
 
ČNB 2016/80466/CNB/001
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
14.12.2016 16:21 ÚVČR 1480/16 st_ALBSAGMKZHUL.doc
74 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk