Identifikace materiálu
Čj. OVA 1480/16 PID ALBSABFEEVQE
Čj. předkladatele MPO 31777/16/41300/01000 Datum autorizace 4.7.2016
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova požární ochrana; technické normy; technické požadavky; technické předpisy
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Technické normy
Důvod předložení Důvodem předložení je odstranění problémů vznikajících v rámci certifikační praxe a posílení právní jistoty adresátů novelizovaného nařízení.
Popis Návrh nařízení vlády uvádí do souladu nařízení vlády č. 173/1997 Sb. s technickou normou ČSN EN 1846-2+A1 a zpřesňuje okruh povinných hospodářských subjektů, který v platném znění není zcela jednoznačný.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.12.2016 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 19.12.2016 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 1155 ze dne 19.12.2016
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(183 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 4.7.2016 – 27.7.2016 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ČNB , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNAGUBLQKT.doc 42 kB 21.12.2016
Průvodní dopis pd_KORNAGUBLQKT.pdf 356 kB 21.12.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk