Připomínky
Dne Typ Připomínkové místo Čj. připomínky Příloha Pozn.
1.6.2016 08:28
 
Hrad KPR 2993/2016
31.5.2016 17:41
 
MD 117/2016-510-LV/4 pd_KORNAAAAPMVU.doc
50 kB
31.5.2016 16:15
 
MV MV-67990-7/LG-2016 pr_KORNAAGCCAIW.docx
37 kB
31.5.2016 16:01
 
UZSI 139/2016-ZSI/281 pr_KORNAAGJFVTX.doc
82 kB
31.5.2016 15:54
 
MŽP 31041/ENV/16 pd_ALBSAAGCJY7N.docx
pr_ALBSAAGCJY7N.doc
311 kB
50 kB
31.5.2016 15:36
 
ÚVČR sine-KOM pr_ALBSAAGHY31U.doc
140 kB
31.5.2016 15:00
 
kr-plzensky ZN/1/PRÁV/16
31.5.2016 14:36
 
BIS 4-79/16-BIS-1 pr_KORNAAGGR7VY.doc
68 kB
31.5.2016 14:34
 
NSOUD Sleg 63/2016 pd_KORNAAGGQG78.doc
pr_KORNAAGGQG78.docx
32 kB
13 kB
31.5.2016 13:48
 
MMR 20979/2016-31 pd_KORNAAGFUWQF.pdf
296 kB
31.5.2016 13:40
 
kr-moravskoslezsky MSK 60451/2016 pd_KORNAAGFPNHV.docx
136 kB
31.5.2016 13:04
 
MZV 103014/2016-OPL pd_KORNAA9C3XOO.doc
pr_KORNAA9C3XOO.doc
204 kB
204 kB
31.5.2016 12:35
 
NBÚ 4502/2016-NBÚ/80 pr_KORNAAFJZ82J.docx
36 kB
31.5.2016 11:16
 
kr-karlovarsky 294/LP/16
31.5.2016 09:33
 
HKČR 128/6000/2016 pr_KORNAAGAVFWN.doc
390 kB
pripominkovani@komora.cz
31.5.2016 09:22
 
kr-vysočina KUJI 37032/2016
31.5.2016 09:21
 
kr-jihomoravsky JMK 67 169/2016 Bez připomínek JUDr. Věra Vojáčková, MPA v. r. ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje
31.5.2016 08:31
 
MK MK-S 5769/2016 OLP pr_ALBSAACARSBV.docx
17 kB
30.5.2016 14:43
 
MŠMT MSMT - 14636/2016
30.5.2016 14:39
 
ČTU ČTÚ-43 157/2016-606 pd_KORNAAFGUGNY.pdf
pr_KORNAAFGUGNY.doc
50 kB
45 kB
30.5.2016 06:37
 
ÚVČR 8732/2016-OOB
27.5.2016 10:22
 
NKÚ 153/16-NKU140/370/16 pd_ALBSAACBUCXE.pdf
pr_ALBSAACBUCXE.docx
252 kB
46 kB
27.5.2016 10:12
 
ÚVČR 8730/2016-OHR pd_KORNAACBMP8W.docx
pr_KORNAACBMP8W.doc
43 kB
52 kB
26.5.2016 15:11
 
ČMKOS ČMKOS-LR-109/2016/094/16 pd_ALBSAABHGAHR.doc
272 kB
26.5.2016 15:05
 
MPO MPO 23572/16/31300/01000 pr_KORNAA9GVTA6.docx
22 kB
26.5.2016 14:36
 
MSP MSP-344/2016-LO-SP pr_ALBSAABGMH7O.doc
50 kB
25.5.2016 17:39
 
kr-kralovehradecky KUKHK-18894/VZ/2016
25.5.2016 12:08
 
kr-ustecky 206/LP/2016
25.5.2016 10:37
 
kr-olomoucky KUOK 50945/2016
23.5.2016 14:40
 
MZD 30964/2016 pr_ALBSAA3GMTGA.docx
17 kB
23.5.2016 10:10
 
MPSV MPSV-2016/89282-51 pr_KORNAA5GMPZM.doc
36 kB
20.5.2016 16:43
 
MF MF-17095/2016/1902-2 pd_KORNAA5K9N6I.docx
pr_KORNAA5K9N6I.docx
40 kB
15 kB
19.5.2016 13:52
 
MZE 26934/2016-MZE-12153 pd_KORNAA2DDMOK.docx
pr_KORNAA2DDMOK.docx
50 kB
26 kB
19.5.2016 13:23
 
UOOU UOOU-05446/16-3 pd_KORNAA4FDBKS.pdf
pr_KORNAA4FDBKS.docx
111 kB
25 kB
17.5.2016 09:04
 
kr-stredocesky OSA/JPS
13.5.2016 13:10
 
ČNB 2016/052281/CNB/001
13.5.2016 07:43
 
kr-jihocesky KUJCK/65865/2016
12.5.2016 09:29
 
ÚVČR 8731/2016-OMP pd_KORNA9UDCPIV.doc
54 kB
10.5.2016 09:42
 
kr-zlinsky 31603/2016
9.5.2016 16:20
 
kr-liberecky 298/2016-1322
4.5.2016 13:35
 
NSSOUD Sleg 2016
Stanovisko LRV
Dne Funkční místo Čj. Příloha Pozn.
30.9.2016 15:21 ÚVČR 1187/16 st_KORNAEAHNZPG.doc
88 kB

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk