Identifikace materiálu
Čj. OVA 1187/16 PID ALBSA9LJNBUU
Čj. předkladatele 298/2016-1322 Datum autorizace 3.5.2016
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova obrana; zpravodajské služby
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2015 až 2020, který schválila vláda svým usnesením č. 382 ze dne 25. května 2015 - úkol C.9.01, vybudovat v rámci Vojenského zpravodajství Národní centrum kybernetických sil.
Popis Účelem předloženého návrhu zákona je založit Vojenskému zpravodajství novou působnost spočívající v zabezpečování kybernetické obrany České republiky. Za tím účelem se mu v novele zákona o Vojenském zpravodajství umožní používání technických prostředků kybernetické obrany a upraví pravidla pro jejich použití.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.10.2016 Stav materiálu D – projednávání v PSP
Datum schůze vlády 5.10.2016 Číslo Sněmovního tisku 931 (7.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 870 ze dne 5.10.2016
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(178 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 3.5.2016 – 31.5.2016 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa BIS , ČMKOS , ČNB , ČTÚ , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-EK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , PSP , RVV , Senát , SMOČR , SPČR , ÚOOÚ , ÚSOUD , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNAEFG472N.doc 38 kB 5.10.2016
Materiál ma_KORNAEFG472N.docx 113 kB 5.10.2016
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNAEFG472N.docx 30 kB 5.10.2016
Průvodní dopis pd_KORNAEFG472N.docx 33 kB 5.10.2016
Další příloha materiálu mp_KORNAEFG472N.docx 84 kB 5.10.2016

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk