Identifikace materiálu
Čj. OVA PID ALBSB5VHNYF9
Čj. předkladatele 42138/2018 Datum autorizace 30.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o posuzování zdravotní způsobilosti vykonávat činnosti podle zákona o zbraních a o obsahu lékárničky první pomoci provozovatele střelnice a provozovatele střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice (vyhláška o posuzování zdravotní způsobilosti ke zbrojnímu nebo muničnímu průkazu).
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotní služby
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Meziresortní připomínkové řízení
Popis Zdravotní způsobilost k získání nebo držení zbrojního průkazu nebo muničního průkazu, obsah lékárničky první pomoci na střelnici.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.11.2018 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.10.2018 – 20.11.2018 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SPČR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB5VHNYF9.doc 94 kB 30.10.2018
Důvodová zpráva zd_ALBSB5VHNYF9.docx 76 kB 30.10.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSB5VHNYF9.docx 52 kB 30.10.2018
Materiál ma_ALBSB5VHNYF9.docx 57 kB 30.10.2018
Průvodní dopis pd_ALBSB5VHNYF9.rtf 571 kB 30.10.2018
Další příloha materiálu mp_ALBSB5VHNYF9.docx 16 kB 30.10.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk