Úvodní stránka Portálu AO

Úvodní stránka Portálu AO zobrazuje základní informace o projektu ODok a o jednotlivých informačních systémech – modulech ODok (VeKLEP, zVlády, vLegis, eKLEP, eVláda) včetně odkazů na jejich úvodní stránky. Jednotlivé piktogramy různých systémů zároveň plní funkcionalitu odkazu na úvodní stránky těchto systémů. Všechny další stránky na portále obsahují v patičce tyto piktogramy ve zmenšené podobě (navíc i piktogram Helpdesku ODok pro usnadnění přístupu) a uživatel se může pomocí nich dostat přímo na systémů v závislosti na jeho právech.

Hlavička Portálu AO

Hlavička Portálu AO, která je pro celý portál jednotná (přihlášený vs. nepřihlášený uživatel), obsahuje postupně zleva:

 • logo Aplikací ODok, které zároveň funguje jako odkaz na domovskou stránku Portálu AO,
 • odkazy na web vlády www.vlada.cz, Euroskop www.euroskop.cz a Informační centrum vlády icv.vlada.cz,
 • menu první úrovně obsahující odkazy na úvodní stránky jednotlivých modulů, na helpdesk ODok help.odok.cz a na Úvodní stránku nadřazeného Portálu ODok www.odok.cz, který slouží jako rozcestník mezi Aplikacemi ODok a Helpdeskem ODok,
 • v pravé straně hlavičky se nalézá pole pro vyhledávání na Portále AO (pomocí google search – fulltextové vyhledávání s možností volby některých parametrů) a
 • uživatelský blok, kde je možnost registrace nového uživatele, přihlášení a následná správa uživatelského profilu, případně rešeršního košíku (viz dále – vLegis).

Pod hlavičkou se nachází řádek obsahující drobečkovou navigaci, která usnadňuje uživateli orientaci na Portále AO. Zároveň je tučně označena položka z hlavního menu, kde se uživatel právě nachází.

Patička Portálu AO

Patička Portálu AO obsahuje odkazy na:

 • Mapu serveru – struktura stránek obsažených na Portále AO ve formě odkazů,
 • Kontakty – informace o kontaktech na osoby, které jsou odpovědny za jednotlivé části projektu ODok
 • Přístupnost – prohlášení o přístupnosti
 • Nápovědu – podpůrné materiály k jednotlivým funkcionalitách Portálu AO – nápověda k produkčním systémům eKLEP a eVláda jsou přímo v daných systémech a
 • Odběr novinek – odkazuje na stránky s dostupnými RSS kanály na Portále AO, tj. novinky v knihovně VeKLEP, novinky v připomínkovém řízení uveřejněné v knihovně VeKLEP a novinky v knihovně zVlády.

Přihlášení na Portál AO

Zapomněli jste heslo?

Své heslo můžete můžete získat na tomto odkazu Zapomenuté heslo.

Založení nového uživatelského účtu

Uživatel, který ještě není na Portále AO zaregistrovaný může registraci provést pomocí příslušného tlačítka v pravé části hlavičky.

Vytvoření nového uživatelského účtu na Portále AO

Nový  uživatel stiskne v pravé části hlavičky tlačítko „Registrace".

Po otevření registračního formuláře vyplní požadované údaje, zaškrtne po přečtení Podmínek používání služeb ODok checkbox pro označení souhlasu, opíše kód z obrázku Captchy a stiskne tlačítko „Registrovat".

Povinná pole pro úspěšnou registraci jsou všechna kromě titulů.

Systém zaregistruje nového uživatele a po úspěšném dokončení registrace se objeví upozornění „Registrace byla úspěšně dokončena". Systém zároveň zašle na uložený email aktivační zprávu. Po přejití na aktivační odkaz systém zobrazí stránku pro dokončení registrace.

Po dokončení aktivace systém potvrdí úspěšně dokončenou registraci a zobrazí se odkaz na přihlášení nově aktivovaného uživatele.

Systém v této fázi rozlišuje mezi rolemi. Pokud uživatel zadal emailovou adresu, jehož doménová část je v seznamu ověřených domén, jsou uživateli automaticky přiřazena odpovídající uživatelská práva.

Možné chyby při registraci:

 • Není vyplněné povinné pole – systém uživatele nezaregistruje a zobrazí upozornění na vyplnění povinných polí,
 • Špatný email – zobrazí se upozornění na nesprávný formát emailu
 • Potvrzení hesla se neshoduje s jeho zadáním – zobrazí se upozornění na nestejná hesla
 • Nezaškrtnutí souhlasu s podmínkami – zobrazí se upozornění, že uživatel musí souhlasit s podmínkami
 • Špatně zadaný kód z obrázku – zobrazí se upozornění, že kontrolní kód je nesprávný
 • Příliš dlouhé jméno či jiná informace v poli – zobrazí se upozornění, že délka je limitována na 100 znaků.
 • Zadané slabé heslo – systém zobrazí upozornění, že minimální délka hesla je 6 znaků a zároveň je požadováno velké, malé písmeno a číslice.

Registrace již existujícího neaktivního účtu

Nový uživatel, který v systému již existuje ale aktivace jeho účtu nebyla potvrzena a z nějakého důvodu již nemá přístup k aktivačnímu emailu zaslaném systémem, musí provést novou registraci. Uživatel vyplní formulář povinnými údaji a do pole "Email" zadá email, který uvedl v původní registraci a poté  stiskne tlačítko "Registrovat".

Systém uživatele následně zaregistruje a zašle mu na kontaktní emailovou adresu nový aktivační email.

Pokud se o registraci pokusí již existující ale aktivní uživatel, systém zobrazí upozornění na již existujícího uživatele a registrace neproběhne ani nebude zaslán aktivační email.

Zaregistrovaný uživatel

Již zaregistrovaný uživatel se může přihlásit vyplněním příslušných polí v pravé části hlavičky. Po přihlášení se uživateli zpřístupní další funkcionality v závislosti na jeho přístupových právech.

Osobní profil

Po přihlášení je možné na stránce Osobní profil prohlížet údaje o uživateli a měnit přístupové heslo, případně deaktivovat celý účet na Portále AO.

Upozornění: nejedná se o deaktivaci přístupu do aplikací eKLEP ani eVláda, pokud je uživatel má!

Na stránku osobního profilu je možné přejit z hlavičky – tlačítko „Osobní profil" v pravé části.

Zapomenuté heslo

Pokud uživatel zapomene své heslo, má možnost získat nové.

Uživatel klikne na odkaz „Zapomenuté heslo" v hlavičce a následně vyplní emailovou adresu, pod kterou je v systému zaregistrován, a opíše kontrolní kód.

Systém zašle uživateli na uvedenou emailovou adresu zprávu s odkazem pro změnu hesla. Uživatel na této stránce zadá a potvrdí nové heslo a opíše kontrolní kód.

Systém heslo změní a umožní uživateli vstup do Portálu AO pod nově uloženým heslem.

Možné chyby při změně zapomenutého hesla:

 • Špatné vyplnění emailové adresy pro zaslání odkazu na změnu zapomenutého hesla (formát) nebo kontrolního kódu – systém upozorní na nesprávný formát emailu, případně na špatný kontrolní kód
 • Špatná emailová adresa (uživatel neexistuje) – systém upozorní na fakt, že adresa neodpovídá žádnému aktivnímu uživateli
 • Nově zadané heslo je slabé – systém upozorní na nevyhovující heslo. Minimální délka hesla je 6 znaků a zároveň je požadováno velké, malé písmeno a číslice.

Změna hesla

Změnu hesla může provést pouze „portálový uživatel", u uživatelů eKLEPu nebo eVlády to nelze učinit přes Portál AO.

Pro změnu hesla se musí „portálový" uživatel přihlásit na Portál AO a zobrazit si Osobní profil. Dole na stránce pod zobrazenými údaji o účtu je  uveden formulář pro změnu hesla s poli Stávající heslo, Nové heslo a Potvrdit heslo. Uživatel zadá požadované informace a stiskne tlačítko "Změnit heslo".

Systém po zadání korektních údajů změní heslo a potvrdí to upozorněním, že uživatelské heslo bylo úspěšně změněno.

Deaktivace účtu

V případě, že uživatel potřebuje zrušit účet, přihlásí se do systému a v Osobním profilu zvolí možnost „Deaktivovat účet".

Upozornění: Pokud provede deaktivaci účtu uživatel, který má přístup i do eKLEPu a eVláda, deaktivuje se pouze jeho přístup do Portálu AO, nikoliv do ostatních systémů!

Systém zobrazí kontrolní okno, jestli si uživatel skutečně přeje deaktivovat uživatelský účet a že po deaktivaci bude automaticky odhlášen ze systému.

Po stisknutí tlačítka „OK" je uživatel odhlášen ze systému.

Uživatel se již nemůže do Portálu AO přihlásit.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk