Přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo), které uživatel obdržel při registraci, jsou nepřenosné a nesmí být poskytnuty další osobě.

ÚVČR si vyhrazuje právo provádět průběžnou aktualizaci a údržbu informačního systému ODok na základě svých provozních potřeb. Provozní odstávky jsou avizovány uživatelům zpravidla prostřednictvím vstupní (hlavní) stránky elektronické knihovny eKLEP, webového portálu www.odok.cz a www.vlada.cz.