Prohlášení o přístupnosti

Účelem Portálu ODok www.odok.cz je přinášet uživatelům ucelené informace zejména o vládní legislativě a legislativním procesu vládních dokumentů. Portál byl navržen a vyvinut s důrazem na uživatelskou přívětivost, přehlednost uveřejňovaných informací a možnosti jejich vytěžování. Portál ODok splňuje pravidla přístupnosti webu a je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti).

Pro usnadnění orientace uživatele je na portále uveřejněna Mapa serveru, která je dostupná z patičky všech stránek a zachycuje celou strukturu Portálu ODok.

Portál ODok je implementován tak, aby obsah stránek byl přístupný ve všech často používaných prohlížečích (Internet Explorer, FireFox, Google Chrome, Safari, Opera)

Výjimky z přístupnosti

Z podmíněně povinných pravidel vyhlášky o přístupnosti není splněno toto pravidlo:

Pravidlo č. 3

  • Portál ODok je vyvinutý na portálové technologii Liferay a používá pro identifikaci uživatelů cookies. Použití cookies je dáno architektonických návrhem funkčnosti celého portálového systému. Cookies využívá významná část funkcionality, a to zejména v oblasti přihlášení a identifikace uživatele. Tuto základní funkcionalitu nelze měnit. Zásadním dopadem při vypnutých cookies je nemožnost přihlášení uživatele do portálu.
  • Pro vyhledávání ve veřejných knihovnách a na portále obecně je použit vyhledávací formulář závislý na JavaScriptu vzhledem k náročnosti realizace řešení bez JavaScriptu.

Informace v jiných formátech

Na Portále ODok jsou uveřejňovány informace také v jiných formátech než jen textových. Důvodem je skutečnost, že některé dokumenty jsou příliš obsažné a je pravděpodobné, že je uživatelé budou chtít stahovat. Zároveň obsahují takové formátování, které webový formát XHTML plně nepodporuje. Jedná se o dokumenty ve formátu:

  • PDF – pro tento formát lze na internetu volně stáhnout Adobe Acrobat Reader zde
  • DOC, případně DOCX – textové dokumenty ve formátu DOC, případně DOCX lze přečíst pomocí prohlížeče Word Viewer, který je volně stažitelný zde
  • ZIP - Stahuje-li uživatel přílohy najednou, uloží se ve formátu ZIP. Přílohy lze však stáhnou i samostatně bez nutnosti komprimace. Na internetu existuje mnoho volně dostupných programů, které umožňují tento formát přečíst.
  • SWF – instruktážní videa na Portále jsou nahrána ve formátu SWF. K jejich prohlídnutí není nutné videa stáhnout, ale prohlížeč je po kliknutí sám přehraje. K tomuto je nezbytné mít nainstalovaný Adobe Flash Player, který je volně dostupný zde.

Kontakt na správce webu

V případě, že objevíte na Portále ODok chybu nebo budete mít přínosný nápad na zlepšení webové prezentace, budeme rádi, pokud nám je sdělíte na emailovou adresu správce webu admin@odok.cz.

Odpovědnost za zveřejňované údaje

Úřad vlády České republiky neodpovídá za škody způsobené používáním dat nebo služeb zpřístupněných prostřednictvím tohoto portálu nebo služeb využívajících data nebo služby tohoto portálu. Používání takových dat nebo služeb znamená automatický souhlas s tímto vymezením odpovědnosti. Veškeré materiály zpřístupňované prostřednictvím tohoto portálu mají pouze informativní charakter a nemají jakoukoli právní nebo jinou závaznost, přičemž mohou být změněny kdykoliv bez jakéhokoliv předběžného oznámení.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk