Obr.1

Knihovna připravované legislativy

Elektronická knihovna připravované legislativy zpřístupňuje veřejnosti dokumenty legislativní povahy, které jsou určeny pro jednání vlády. Veřejnosti je umožněno procházet veškerou existující připravovanou vládní legislativu, která nepodléhá režimu utajení.

V Knihovně připravované legislativy jsou v elektronické podobě veřejně dostupné návrhy právních předpisů již od roku 2007.

Obr.2

Knihovna připravované legislativy (KPL) zpřístupňuje veřejnosti vládní dokumenty z eKLEP (Elektronická knihovna legislativního procesu) legislativní povahy, které se nacházejí ve schvalovacím procesu. Materiály jsou průběžně upravovány příslušnými zaměstnanci státní správy v neveřejném informačním systému eKLEP a jsou v jednotlivých fázích tvorby a schvalování prezentovány veřejnosti knihovnou KPL. Jedná se zejména o následující návrhy legislativních dokumentů:

  • návrhy věcných záměrů zákonů,
  • návrhy zákonů,
  • návrhy zákonných opatření Senátu,
  • návrhy nařízení vlády
  • návrhy vyhlášek.

Veřejnost zde může sledovat životní cyklus jednotlivých materiálů od jejich tvorby až ke schválení nebo zamítnutí.

Vstoupit do Knihovny připravované legislativy můžete zde:

Vstoupit do KPL

 

Nejnovější materiály v připomínkovém řízení

Vyhledávání v KPL

Knihovna připravované legislativyzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk