zVlády - nápověda

Knihovna zVlády zobrazuje a umožňuje prohledávat dokumenty jednání vlády.

Úvodní stránka zVlády

Na úvodní stránce knihovny zVlády jsou obsaženy informace o jejím účelu a přímý vstup do knihovny. Uživatel si podle svého zájmu může vybrat,

  • jestli chce vstoupit přímo do knihovny, kde bude moci prohledávat všechny dokumenty jednání vlády – tlačítko „Vstoupit" nebo odkaz „Vstoupit do knihovny zVlády",
  • jestli je jeho cílem zobrazení pouze nejnovějších dokumentů – odkaz „Novinky" nebo
  • jestli chce dokumenty procházet podle jednotlivých jednání vlády

Přímý vstup do knihovny zVlády

 

Po stisknutí tlačítka „vstoupit" na úvodní stránce knihovny zVlády se uživateli zobrazí roky, které knihovna pokrývá, a zároveň seznam termínů jednání vlády, která se uskutečnila v aktuálním roce.

Uživatel vybere požadovaný rok a na levé straně se objeví seznam termínů jednání vlády ve formátu RRRR-MM-DD (Usnesení č. ABC-XYZ), které se během daného roku uskutečnily.

Uživatel vybere jeden termín jednání vlády a systém mu zobrazí detail dokumentů jednání vlády, které s daným termínem souvisí – více viz Zobrazení nalezeného dokumentu.

 

Vyhledávání v knihovně zVlády

Po stisknutí odkazu „Vyhledávání v knihovně zVlády" se uživateli zobrazí formulář pro vyhledávání v zVlády – je identický s vyhledávácím formulářem z knihovny KPL. Pokud uživatel chce prohledávat dokumenty vlády, musí je formuláři zvolit  jako zdroj vyhledávání.

Pokud uživatel vybral zdroj Dokumenty vlády, může dále zvolit typ dokumentu (výběr z možností), v případě usnesení lze zadat přímo jeho číslo.

Systém zobrazí seznam výsledků vyhledávání s přímými odkazy na dokumenty. U každého výsledku vyhledávání jsou zobrazena vybraná metadata:

  • čj. OVA
  • příloha a
  • datum aktualizace.

Zobrazení nalezeného dokumentu

Uživatel vybere z výsledků vyhledávání požadovaný dokument kliknutím na termín příslušného jednání vlády nebo si může dokument přímo stáhnout kliknutím na požadovanou přílohu ve formátu DOC nebo PDF.

Pokud uživatel stisknul odkaz na příslušné jednání vlády, systém otevře detail schůze vlády, respektive dostupné dokumenty – program jednání vlády (případně i dodatek či upozornění), záznam z jednání vlády, projednávané materiály a usnesení.

Jednotlivá usnesení a přílohy usnesení lze stáhnout ve formátu DOC nebo PDF.

U usnesení je odkaz na související projednávaný materiál, jež lze zobrazit kliknutím v nové záložce. U projednávaného materiálu je vždy uvedeno relevantní usnesení. Program a záznam z jednání lze stáhnout ve formátu DOC.

Zobrazení novinek v knihovně zVlády

Po stisknutí odkazu „Novinky" na úvodní stránce knihovny zVlády se uživateli zobrazí seznam nejnovějších 10 dokumentů typu program, dodatek, upozornění a záznam.

Dokumenty jsou řazeny sestupně dle data aktualizace.

U každého dokumentu je zobrazen jeho název a související datum jednání vlády, které je odkazem směřujícím na detail jednání vlády, dále čj. OVA a řádek s přílohou s odkazem na její stažení a údajem o její velikosti.

Pod seznamem novinek z knihovny KPL je uveden odkaz na RSS kanál, který uživateli v případě jeho zájmu umožní tyto novinky odebírat.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk