vLegis - nápověda

Katalog vládní legislativy vLegis shromažďuje informace ve formě katalogových listů všech veřejně přístupných dokumentů z knihovny KPL, zVlády a informačního systému ISAP.  Přihlášený uživatel může prohledávat všechny dokumenty a spravovat je pomocí rešeršního košíku.

Instruktážní video

Pro demonstraci práce a postupů v portálu bylo vytvořeno instruktážní video pro práci s vLegis a rešeršním košíkem

Úvodní stránka vLegis

Na úvodní stránce katalogu vLegis jsou obsaženy informace o jeho účelu a přímý vstup do katalogu.

Po stisknutí tlačítka „Vstoupit" se uživateli zobrazí formulář pro vyhledávání v katalogu.

Vyhledávání ve vLegis

Vyhledávání v katalogu vLegis je metadatové. 

Uživatel ve vstupním formuláři vyplní ta metadatová pole, která potřebuje. Formulář obsahuje 3 přednastavená pole:

 • název
 • autor a
 • klíčové slovo.

Dále může uživatel zvolit zdroj vyhledávání, tj.

 • KPL (tj. včetně katalogu zVlády)
 • ISAP (Informační systém pro aproximaci práva).

Údaje v přednastavených polích pro název, autora, klíčová slova a zdroje vyhledávání může uživatel libovolně kombinovat. Nalevo jsou umístěny logické operátory:

 • a zároveň (omezí množinu výsledků na průnik)
 • nebo (sjednotí dané množiny výsledků)
 • neobsahuje (vyloučí z množiny výsledků).

Po zadání údajů uživatel stiskne tlačítko „Vyhledat".

Systém zobrazí seznam výsledků vyhledávání.

1) Pokud uživatel zadal hodnotu pouze do jednoho pole, systém mu zobrazí X výsledků.

2) Pokud uživatel přidal hodnotu do dalšího pole a použil operátor "a zároveň", systém zobrazil průnik těchto dvou množin výsledků, tj. mělo by být zobrazeno méně, nanejvýš však stejně výsledků vyhledávání. Každý výsledek vyhledávání bude obsahovat oba atributy.

3) Pokud uživatel použil místo operátoru a zároveň operátor "nebo", systém zobrazí více, nejméně však stejně výsledků. Každý výsledek vyhledávání bude obsahovat minimálně 1 ze zadaných atributů.

4) Pokud uživatel použil operátor "neobsahuje", systém zobrazí méně výsledků, nanejvýše však stejně. Žádný výsledek vyhledávání nebude obsahovat druhý zadaný parametr.

U každého výsledku vyhledávání jsou zobrazena vybraná metadata ve formě tabulky:

 • název
 • autor
 • datum publikace
 • zdroj a
 • klíčová slova.

Jednotlivé sloupce lze řadit vzestupně nebo sestupně po kliknutí na název příslušného sloupce v záhlaví tabulky.

Název materiálu slouží jako přechod k detailu výsledku, tj. zobrazení katalogového listu, a to pod seznamem výsledků vyhledávání.

Katalogový list obsahuje tyto údaje:

 • název
 • autor
 • datum publikace
 • popis
 • klíčová slova
 • název zdroje
 • typ záznamu a
 • ID záznamu.

Pod detailem dokumentu jsou 3 funkční tlačítka:

 • „Zobrazit ve zdrojovém katalogu" – systém zobrazí dokument v jeho úplné podobě buď v KPL (potažmo v knihovně zVlády) nebo v ISAP
 • „Vložit do rešeršního košíku" – systém vloží dokument do rešeršního košíku a informuje o tom uživatele upozorněním pod tlačítky
 • „Zobrazit rešeršní košík" – otevře se stránka s rešeršním košíkem, jedná se o stejný odkaz jako v hlavičce stránky.

Rešeršní košík

Uživatel klikne v hlavičce stránky na ikonku košíku nebo na odkaz „Rešeršní košík" (nebo na tlačítko „Zobrazit rešeršní košík" u Detailu materiálu).

Systém zobrazí rešeršní košík.

Pokud je prázdný, systém hlásí „Košík neobsahuje žádné dokumenty".

Pokud obsahuje alespoň jednu položku (uživatel položku o košíku vložil – viz testovací scénáře KPL – 3 a vLegis – 1), systém zobrazí tabulku s materiály.

V záhlaví tabulky jsou uvedena metadata:

 • název
 • autor
 • datum publikace
 • název zdroje a
 • typ záznamu.

Uživatel si může položky v košíku řadit podle jednotlivých sloupců vzestupně nebo sestupně kliknutí na název příslušného sloupce.

U každého materiálu v košíku je v pravé části tabulky tlačítko umožňující zobrazení materiálu ve zdrojovém katalogu. Následně systém zobrazí dokument v jeho úplné podobě buď v KPL (potažmo v knihovně zVlády) nebo v ISAP v nové záložce.

V levé části tabulky je možné daný materiál označit zaškrtnutím. Takto označené dokumenty lze z košíku odstranit tlačítkem „Smazat vybrané". Pokud chce uživatel z košíku odstranit všechny položky, stiskne tlačítko „Vyprázdnit košík". V těchto případech se systém uživatele vždy dotáže, jestli si danou akci opravdu přeje uskutečnit, a to prostřednictvím vyskakovacího okna.

Tlačítko „Exportovat košík" umožňuje košík exportovat do formátu PDF. V novém dokumentu jsou obsaženy informace o tom, že se jedná o rešeršní košík, datum, uživatel a tabulka se všemi materiály z košíku.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk