Obr. 1

eKLEP

Informační systém eKLEP poskytuje služby řízení oběhu dokumentů zaměstnancům státní správy.

eKLEP umožňuje bezchybnou, rychlou výměnu dokumentů, sledování jejich stavu v procesech, sledování připomínkových řízení, avizování o událostech, předávání informací mezi účastníky a bezpečné uchování všech verzí vládní dokumentace jak legislativního, tak i nelegislativního charakteru.

Obr. 2

Úřad vlády zabezpečuje oběh vládních a souvisejících dokumentů mezi ústředními orgány státní správy, parlamentem a prezidentem republiky. Na základě ustanovení Akčního plánu realizace státní informační politiky vytvořil Úřad vlády České republiky dynamickou informační knihovnu nazvanou eKLEP (elektronická knihovna legislativního procesu).

Elektronická knihovna eKLEP slouží k meziresortní výměně legislativních i některých nelegislativních dokumentů v rámci jejich tvorby a schvalovacího procesu na jednání vlády. Knihovna eKLEP monitoruje celý životní cyklus dokumentů i včetně událostí, které nastaly mimo vládu – například schvalovací proces v Parlamentu.

Knihovna eKLEP není veřejnosti přístupná, ale dokumenty, které jsou výstupy jednotlivých fází tvorby a schvalovacího procesu, jsou uveřejňovány v knihovně VeKLEP, viz odkaz zde: Eklep pro veřejnost.

Knihovna eKLEP obsahuje především:

  • návrhy právních předpisů, jejichž předkladatelem je vláda nebo ministerstva či další ústřední orgány státní správy,
  • návrhy zákonů, jejichž předkladatelem není vláda,
  • návrhy na sjednání mezinárodních smluv,
  • nelegislativní materiály určené pro jednání vlády,
  • připomínky k legislativním a nelegislativním materiálům,
  • vypořádání připomínek k legislativním a nelegislativním materiálům,
  • konečný materiál se zapracovanými připomínkami z jednání vlády a
  • dokumenty analýzy dopadů RIA.

Elektronickou knihovnu lze také využít pro meziresortní připomínkové řízení materiálů, které nejsou určeny pro jednání vlády.

Vstoupit do systému eKLEP můžete zde:

Vstoupit do eKLEP - neveřejná aplikace - otevře se v novém okně    

 

Legislativní dokumenty z eKLEP jsou pro veřejnost přístupné v knihovně VeKLEP, viz odkaz zde: Eklep pro veřejnost. Knihovna eKLEP je určena pro meziresortní připomínkové řízení a pro jednání vlády.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk