Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-05-18
Program jednání 158 kB
65 kB
Záznam z jednání 69 kB
Usnesení č.539 131 kB
171 kB
177/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.540 128 kB
169 kB
395/20 Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
Usnesení č.541 130 kB
168 kB
480/20 Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 827)
Příloha č.1 127 kB
46 kB
Příloha č.1 k usnesení č.541
Usnesení č.542 128 kB
169 kB
470/20 Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování Mgr. Jana Lišáka na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu spravedlnosti
Usnesení č.543 129 kB
169 kB
459/20 Návrh usnesení vlády České republiky o jmenování PhDr. Jindřicha Fryče na služební místo státního tajemníka v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č.544 130 kB
170 kB
472/20 Návrh na sjednání Dohody č. 1 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti a Dohody č. 2 mezi vládou České republiky a vládou Švýcarské konfederace týkající se sdílení zabraných výnosů a majetku z trestné činnosti
Usnesení č.545 131 kB
172 kB
482/20 Stanovisko ke Změnám z roku 2018 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006, přijatým na 107. Mezinárodní konferenci práce v roce 2018
Příloha č.1 113 kB
48 kB
Příloha č.1 k usnesení č.545
Usnesení č.546 131 kB
170 kB
492/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
Usnesení č.547 136 kB
177 kB
494/20 Návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
Usnesení č.548 127 kB
168 kB
493/20 Program Czech Rise Up 2.0
Usnesení č.549 146 kB
184 kB
497/20 Návrh na vytvoření státních hmotných rezerv pro zajištění osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků za krizových stavů
Usnesení č.550 132 kB
170 kB
498/20 Program podpory podnikatelů postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 COVID – NÁJEMNÉ
Usnesení č.551 133 kB
176 kB
500/20 Informace Ministerstva zdravotnictví o projektu Chytrá karanténa 1.0
Usnesení č.552 132 kB
170 kB
502/20 Zajištění financování Programu „Ošetřovné“ pro OSVČ
ikonka - mění usnesení usn. 514/2020 , usn. 354/2020 , usn. 311/2020
Usnesení č.553 128 kB
170 kB
505/20 Program COVID III
Usnesení č.554 129 kB
172 kB
Mimořádná opatření
Příloha č.1 130 kB
66 kB
Příloha č.1 k usnesení č.554
Příloha č.2 160 kB
81 kB
Příloha č.2 k usnesení č.554
Příloha č.3 159 kB
80 kB
Příloha č.3 k usnesení č.554
Příloha č.4 311 kB
122 kB
Příloha č.4 k usnesení č.554
Usnesení č.555 136 kB
176 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 164 kB
44 kB
Příloha č.1 k usnesení č.555
Příloha č.2 233 kB
57 kB
Příloha č.2 k usnesení č.555
Příloha č.3 170 kB
43 kB
Příloha č.3 k usnesení č.555
Příloha č.4 163 kB
43 kB
Příloha č.4 k usnesení č.555
Příloha č.5 165 kB
28 kB
Příloha č.5 k usnesení č.555
Příloha č.6 164 kB
26 kB
Příloha č.6 k usnesení č.555
Příloha č.7 159 kB
35 kB
Příloha č.7 k usnesení č.555
Příloha č.8 182 kB
39 kB
Příloha č.8 k usnesení č.555
Příloha č.9 169 kB
81 kB
Příloha č.9 k usnesení č.555
Příloha č.10 134 kB
29 kB
Příloha č.10 k usnesení č.555
465/20 Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2019 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
457/20 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2019 (předložila místopředsedkyně vlády a ministryně financí)
479/20 Zpráva o vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a státních zaměstnanců ve služebních úřadech za rok 2019 (předložil 1. místopředseda vlády a ministr vnitra)
481/20 Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2019 a predikce na další období (předložila ministryně práce a sociálních věcí)
458/20 Informace pro vládu České republiky o záměru „Poskytování poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti a ochrany utajovaných informací“ realizovaném Státním fondem dopravní infrastruktury (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
464/20 Informace pro vládu České republiky o záměrech učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií v souladu s usnesením vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 na Ministerstvu průmyslu a obchodu a na Úřadu průmyslového vlastnictví (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)
478/20 Informace k veřejné zakázce s názvem: Rejstřík církví a náboženských společností (předložil ministr kultury)
477/20 Informace k připravované veřejné zakázce s názvem: „Pořízení nemovitostí pro vybudování Muzea železnice a elektrotechniky“ (předložil ministr kultury)
501/20 Informace o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo informačních a komunikačních technologií podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86 (předložil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy)

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk