Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-05-07
Program jednání 128 kB
59 kB
Záznam z jednání 64 kB
Usnesení č.515 203 kB
168 kB
461/20 Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 a o změně některých souvisejících zákonů
Usnesení č.516 204 kB
170 kB
452/20 Návrh zákona o odložení splatnosti a snížení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
Usnesení č.517 200 kB
165 kB
411/20 Národní program reforem ČR 2020
Usnesení č.518 203 kB
168 kB
460/20 Návrh na jednorázovou odměnu určenou pro zdravotnické pracovníky 14 poskytovatelů zdravotnické záchranné služby
ikonka - bylo změněno Usnesení č.519 205 kB
166 kB
393/20 Návrh dofinancování sociálních služeb v roce 2020 v souvislosti s epidemií onemocnění COVID_19
ikonka - bylo změněno usn. 796/2020
Usnesení č.520 199 kB
166 kB
467/20 Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb – I. aktualizace
ikonka - mění usnesení usn. 461/2020
Usnesení č.521 201 kB
166 kB
463/20 Stanovení dalších výjimek ze zákazu poskytování vybraných sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
ikonka - ruší usnesení usn. 462/2020
Usnesení č.522 198 kB
165 kB
468/20 Využití daru společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech na udělení cen v hackathonu Hack the Crisis Czech Republic a pro podporu rozvoje technologií pro řešení koronavirové krize a jejích následků

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk