Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-04-30
Program jednání 123 kB
61 kB
Záznam z jednání 67 kB
Usnesení č.485 205 kB
178 kB
437/20 Prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
ikonka - mění usnesení usn. 396/2020 , usn. 194/2020
Usnesení č.486 202 kB
180 kB
427/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie SARS-CoV-2 na oblast kulturních akcí
Usnesení č.487 133 kB
180 kB
429/20 Změna systemizace Vězeňské služby České republiky v roce 2020 a finanční krytí nákladů v souvislosti se zajištěním výroby ochranných pomůcek Vězeňské služby České republiky proti šíření nemoci COVID-19
Usnesení č.488 204 kB
177 kB
413/20 Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí ČR na léta 2021–2023
Usnesení č.489 197 kB
176 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 216 kB
55 kB
Příloha č.1 k usnesení č.489
Usnesení č.490 227 kB
194 kB
Krizové opatření
Usnesení č.491 209 kB
186 kB
Krizové opatření
ikonka - ruší usnesení usn. 455/2020
Usnesení č.492 198 kB
178 kB
Krizové opatření
ikonka - mění usnesení usn. 452/2020
Usnesení č.493 257 kB
206 kB
Krizové opatření
ikonka - ruší usnesení usn. 453/2020
Usnesení č.494 198 kB
176 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 234 kB
59 kB
Příloha č.1 k usnesení č.494
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.495 233 kB
208 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo zrušeno usn. 511/2020
ikonka - ruší usnesení usn. 443/2020
Usnesení č.496 205 kB
180 kB
428/20 Návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
411/20 Národní program reforem ČR 2020

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk