Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-04-24
Program jednání 123 kB
61 kB
Záznam z jednání 66 kB
Usnesení č.457 130 kB
178 kB
408/20 Žádost vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
ikonka - mění usnesení usn. 396/2020 , usn. 194/2020
Usnesení č.458 130 kB
180 kB
Krizové opatření
Usnesení č.459 126 kB
176 kB
391/20 Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
Usnesení č.460 135 kB
180 kB
400/20 Vklad do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. na krytí závazků z poskytovaných záruk k realizaci mimořádného opatření vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19
ikonka - bylo změněno Usnesení č.461 127 kB
176 kB
396/20 Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb
ikonka - bylo změněno usn. 520/2020
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.462 127 kB
176 kB
392/20 Stanovení výjimek ze zákazu poskytování vybraných sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu
ikonka - bylo zrušeno usn. 521/2020
393/20 Návrh dofinancování sociálních služeb v roce 2020 v souvislosti s epidemií onemocnění COVID_19

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk