Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-04-23
Program jednání 123 kB
61 kB
Záznam z jednání 68 kB
Usnesení č.442 127 kB
178 kB
397/20 Analýza trhu s mlékem a návrh řešení včetně zajištění potravinové bezpečnosti ČR prostřednictvím doplnění státních hmotných rezerv České republiky
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.443 158 kB
190 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo zrušeno usn. 495/2020
ikonka - ruší usnesení usn. 387/20 , usn. 310/20
Usnesení č.444 282 kB
180 kB
Prodloužení dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky
Příloha č.1 344 kB
42 kB
Příloha č.1 k usnesení č.444
Usnesení č.445 125 kB
176 kB
399/20 Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Usnesení č.446 127 kB
176 kB
Poskytnutí daru Řecké republice
Usnesení č.447 130 kB
179 kB
389/20 Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti sportu
Usnesení č.448 130 kB
179 kB
398/20 Nákup ochranných prostředků a dalšího vybavení Ministerstvem zdravotnictví České republiky
Usnesení č.449 129 kB
176 kB
401/20 Postup Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění ochranných prostředků osobám ve stupni závislosti
Usnesení č.450 127 kB
178 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 216 kB
28 kB
Příloha č.1 k usnesení č.450
Příloha č.2 127 kB
19 kB
Příloha č.2 k usnesení č.450
Usnesení č.451 127 kB
176 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 354 kB
30 kB
Příloha č.1 k usnesení č.451
ikonka - bylo změněno Usnesení č.452 155 kB
178 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo změněno usn. 492/2020
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.453 173 kB
212 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo zrušeno usn. 493/2020
ikonka - ruší usnesení usn. 208/20
Usnesení č.454 159 kB
196 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo zrušeno Usnesení č.455 148 kB
184 kB
Krizové opatření
ikonka - bylo zrušeno usn. 491/2020
Usnesení č.456 147 kB
184 kB
Krizové opatření
400/20 Vklad do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s. na krytí závazků z poskytovaných záruk k realizaci mimořádného opatření vlády v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19
391/20 Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk