Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-04-17
Program jednání 128 kB
59 kB
Záznam z jednání 63 kB
Usnesení č.418 204 kB
180 kB
364/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Usnesení č.419 204 kB
179 kB
363/20 Poskytnutí peněžních darů dvěma krajanským spolkům ve Velké Británii zajišťujícím potřebnou zdravotní a sociální pomoc ekonomicky slabším členům komunity čelícím důsledkům pandemické krize v oblasti Leedsu a Peterborough
Usnesení č.420 202 kB
181 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 270 kB
61 kB
Příloha č.1 k usnesení č.420
Příloha č.2 236 kB
62 kB
Příloha č.2 k usnesení č.420
Příloha č.3 210 kB
51 kB
Příloha č.3 k usnesení č.420
Příloha č.4 227 kB
54 kB
Příloha č.4 k usnesení č.420
Příloha č.5 265 kB
58 kB
Příloha č.5 k usnesení č.420
Příloha č.6 225 kB
52 kB
Příloha č.6 k usnesení č.420
Příloha č.7 304 kB
66 kB
Příloha č.7 k usnesení č.420
Usnesení č.421 193 kB
176 kB
Zrušení krizového opatření
ikonka - ruší usnesení usn. 201/2020
Usnesení č.422 199 kB
178 kB
369/20 Návrh usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
370/20 Výměr MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk