Jednání vlády

Schůze vlády probíhá dle předem naplánovaného programu. Program lze měnit jednotlivými dodatky, případně upozorněními. Během jednání vlády se projednávají jednotlivé body a výsledek jednání je zachycen v záznamu, respektive v jednotlivých usneseních. K usnesením je uveden materiál, který vláda projednávala. Obsahuje-li usnesení utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není zveřejněno.

Upozornění: Systém odkazuje na aktuální verzi materiálu. Pokud vláda schválila k projednávanému materiálu změny, je možné, že je již předkladatel zapracoval, a materiál postoupil dále ve schvalovacím procesu. Odkaz tedy nemusí vždy odkazovat na verzi materiálu, kterou projednávala vláda.

Veřejnosti jsou přístupné materiály legislativní povahy, tj. návrhy věcných záměrů zákonů, návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, a to včetně vypořádání připomínek.

Upozornění pro uživatele:

Vážení uživatelé, databáze usnesení nově obsahuje evidenci vztahů mezi usneseními. Vztahy mezi usneseními jsou průběžně doplňovány. Doplňování probíhá zpětně až k usnesením z roku 2008. Vztahy mezi usneseními jsou označeny následujícími ikonami, jež znázorňují, že:

 - usnesení je změněno pozdějším usnesením,  - usnesení je zrušeno pozdějším usnesením,  - usnesení mění jiné usnesení,  - usnesení ruší jiné usnesení.

2020-04-14
Program jednání 128 kB
59 kB
Záznam z jednání 63 kB
Usnesení č.412 196 kB
178 kB
355/20 Dar Republice Severní Makedonie v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území Severní Makedonie
Usnesení č.413 196 kB
178 kB
Mimořádné opatření
Příloha č.1 297 kB
53 kB
Příloha č.1 k usnesení č.413
Příloha č.2 490 kB
54 kB
Příloha č.2 k usnesení č.413
Usnesení č.414 202 kB
178 kB
Informace Ministerstva zdravotnictví o opatřeních Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s nákupy zdravotnických prostředků, přístrojů a dalšího vybavení vyvolanými nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
Usnesení č.415 200 kB
178 kB
Krizové opatření
ikonka - mění usnesení usn. 369/2020
Usnesení č.416 199 kB
178 kB
354/20 Zajištění poskytování péče o děti zaměstnanců Úřadu práce ČR a vybraných orgánů sociálního zabezpečení
ikonka - mění usnesení usn. 219/2020
Usnesení č.417 202 kB
178 kB
356/20 Návrh nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
357/20 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Starší dokumenty vlády jsou v archivu.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk